Fr
Close

MEDIA

Vlaamse film- en tv-producers trekken aan de alarmbel

Dinsdag 9 April 2019

Vlaamse film- en tv-producers trekken aan de alarmbel

In de aanloop naar de verkiezingen doet de VOFTP, de vakvereniging van onafhankelijke Vlaamse film- en televisieproducenten, een oproep om de moeilijke situatie waarin hun leden verkeren onder de aandacht te brengen. Vanuit de vaststelling dat de productiebudgetten van de Vlaamse zenders onder druk staan wegens de dalende reclamebudgetten en het feit dat de taks shelter tegen zijn grenzen aan zit, moeten er andere financieringsbronnen voor de productie van lokale audiovisuele content gevonden worden.

“Iedereen die in Vlaanderen geld verdient aan video, moet bijdragen aan de Vlaamse audiovisuele productiesector”, aldus de 32 Vlaamse productiehuizen die aangesloten zijn bij de beroepsvereniging in De Standaard. “De vraag naar audiovisuele producten was nooit groter. Veel partijen verdienen eraan. Slechts een fractie vloeit terug naar Vlaamse films en series.”

Daarom pleit de vereniging voor de invoering van een bestedingsverplichting voor de aanbieders van content, zodat die middelen geherinvesteerd kunnen worden in de creatie van lokale content. Daarmee bedoelen om te beginnen de telecomoperatoren (Telenet, Proximus en Orange). “De data van de abonnementen waarvoor de consument betaalt, dienen onder andere en vooral voor de mobiele consumptie van audiovisuele content”, aldus An Jacobs, gedelegeerd bestuurder van de VOFTP. Ook videoplatformen als Facebook en Google zouden een verplichte bijdrage moeten leveren ter financiering van de Vlaamse productiesector, net zoals bioscopen en on demand streamingdiensten.

Ze wijst in dat verband op de mogelijkheden van de nieuwe Europese richtlijn voor de Audiovisuele Mediadiensten die niet alleen directe quota inzake Europese producties invoert, maar de lidstaten ook toelaat om investeringsverplichtingen op te leggen, zoals een verplichte bijdrage aan de productie van Europese audiovisuele producties. Het kan dan gaan om directe investeringen via coproductie of indirecte, namelijk via een bijdrage aan een fonds. “Sinds kort zijn diensten als Netflix principieel verplicht 2% in Vlaamse productie te investeren”, aldus Jacobs, “maar dat is onvoldoende en de effectieve impact ervan zal de toekomst nog moeten uitwijzen.”

Het precieze bedrag van de verplichte bijdrage waarvoor de VOFTP pleit, zou bepaald worden door een percentage op de omzet.

Archief / MEDIA