Fr

ASSOCIATIONS

CommPass' Year ahead: dapper en krachtig, door Griet Byl (MM)

Vrijdag 27 Januari 2023

CommPass' Year ahead: dapper en krachtig, door Griet Byl (MM)

Vorige week donderdag trapte CommPass naar aloude traditie het nieuwe jaar af met een vooruitblik op de komende maanden. Daar kwam veel schoon volk op af. Het was dan ook een interessante line-up met een boeiende output.
De avond werd ingeleid door CommPass-voorzitter Gino Baeck (GroupM) die 2022 samenvatte in een paar winnaars (digital, bioscoop en outdoor) en verliezers, om vervolgens aan te kondigen dat 2023 even dapper en krachtig zou zijn als Viva Magenta, de kleur van 2023, overigens het jaar waarin CommPass zijn 36ste verjaardag viert.

Kwaliteit en schaal

Daarna mocht Danny Devriendt (IPG Dynamic)) als minzame gastheer het eerste panel met vertegenwoordigers uit de bureaus en regies aankondigen. De thema’s die hen de komende maanden zouden bezighouden, bleken uiteenlopend, gaande van de eeuwige AI, tot de vervagende grens tussen marketing en sales door de opmars van social commerce, maar ook de videoconsumptie versus het hernieuwde succes van de bioscoop. Yves Gérard (RMB) wees, trouw aan de positionering van zijn regie die sinds haar herpositionering volop inzet op purpose en CSR, op de ecologische verantwoordelijkheid van onze sector en het belang van onderscheidende eigenheid boven de exclusieve focus op performantie. Pieter Janssens (iO) kwam met een originele tip: “Anticyclisch investeren kan een slimme zet zijn in deze tijd”, zei hij, waarna hij benadrukte hoe belangrijk het is om talent vast te houden en de ruimte te geven om met innovatie te leren omgaan. Bruno Liesse brak, in zijn hoedanigheid van MD van Polaris en zoals we van hem gewend zijn, een lans voor de prioriteit van kwaliteit boven kwantiteit. “Van de contacten maar ook van de leads, in deze voor de consumenten harde tijden”.

Uiteraard kwamen ook de vele verschuivingen en overnames in de sector aan bod. Die zijn nog niet gedaan, als we Bart Decoster (Ads & Data) en Michel Dupont (Transfer) mogen geloven: gewoon een kwestie van schaal, waarbij de kwaliteit wel moet worden bewaakt. Laurence Baeten (Blue2Purple) uitte haar bezorgdheid over de gevolgen van cost cutting en centralisatie, met het gevaar dat de groten de kleintjes zouden opeten. “Gaan er geen lokale GAFAMs komen”, vroeg Pieter Janssens zich terecht af, terwijl hij erop hamerde dat consolidatie moet komen vanuit de noden van je klanten en dat je als full service bureau veel meer skills nodig hebt. “Skills moeten bovendien up-to-date blijven, besloot Jos Van Campenhout (Outsight). “Je moet verandering omarmen.”

+4%

Daarna was het tijd voor de (langverwachte) forecast van Bernard Cools (Space) die de ongemakkelijke onzekerheid van de onvoorspelbare variabelen (corona, inflatie, de oorlog, …) voor 2023 probeerde te temperen met een Keltisch wijsheid: de toekomst is een lang verleden.

Hij wees op het gewicht van de ‘gepercipieerde inflatie’ op het consumentengedrag en probeerde vervolgens een cijfer te plakken op de reclamebestedingen voor 2023. “WARC heeft het over +8% voor België”, aldus Cools, “maar dat is volgens mij te optimistisch.” Zelf hield hij het op +4%, wat overeenkomt met een daling, bij een constante perimeter, als je weet dat de inflatie 7% bedraagt. De groei gaat naar digital en daarvan vloeit meer dan 60% naar de GAFAM.

Breder perspectief

Tijdens het laatste panel dat vanuit een breder perspectief naar het komende jaar wilde kijken, was samenwerking wellicht de vlag die het best de lading van de verschillende visies zoals de panelleden die uitten dekte. “Samenwerking is een opportuniteit binnen een gefragmenteerde wereld”, aldus Wilfried Celis (DPG Media). “Samenwerking met het oog op de hogere normen en waarden die we onszelf opleggen om de kwaliteit nog te verbeteren”, vervolgde Marc Dupain (We Media). “Samenwerking met Belgische adverteerders, waarbij we moeten stoppen met te zeggen dat Google internationaal is”, aldus Thierry Geerts (Google) die daarmee verwees naar de 500 lokale werknemers in België en de 40 miljoen die de techgigant jaarlijks uitkeert aan lokale creators. Hugues Rey (Havas Media) zag het nut van samenwerkingen vooral in de meerwaarde die ze de markt kunnen brengen om klanten te bedienen, terwijl Luc Suykens (UBA) vooral heil zag in het partnerschap tussen merken en mensen, waarbij eerstgenoemde laatstgenoemde helpen om de grote uitdagingen van vandaag aan te kunnen. Johan Vandepoel (ACC) pleitte tot slot voor een verdieping van de in 2022 gesloten samenwerkingen en een optimale inzet van de tools die ze opleverden.

En die zullen beslist van pas komen. Zo kreeg het panel vanuit de zaal zijn exclusieve ‘white middle aged men’ samenstelling aangewreven. Het bleek zich, net zoals de organisatoren trouwens, terdege van het probleem bewust, maar verklaarde zich ook vastberaden (dapper en krachtig?) om met een oplossing te komen. Waaraan de sector trouwens gezamenlijk werkt. Wat niet belet dat we elk op ons eigen niveau de hand in eigen boezem mogen steken om te zien hoe divers, inclusief en dapper we in 2023 zullen zijn.

Archief / ASSOCIATIONS