Fr

ASSOCIATIONS

Eventsector stelt laksheid overheid aan de kaak via ACC

Woensdag 16 Juni 2021

Eventsector stelt laksheid overheid aan de kaak via ACC

De ACC stuurde ons de volgende open brief, gericht aan het Kabinet De Croo:
 
“Sinds meer dan een jaar werkt de eventsector met de overheid aan studies, protocollen en modellen om het publieke leven op een georganiseerde manier herop te starten en wantoestanden in goede banen te leiden. Ook voor het organiseren van test- en vaccinatiedorpen deed de overheid beroep op de eventsector.
 
Maar ondanks alle mogelijke aankondigingen in de media en ondanks het feit dat alle door het coronacommisariaat opgelegde parameters worden gehaald, slaagt diezelfde overheid er niet in om het beloofde perspectief om te zetten in een juridisch kader. Waardoor de eventsector als enige overblijft zonder perspectief noch wettelijk kader.
 
Een professioneel event vraagt drie maanden voorbereiding; de overheid moet beseffen dat de sector zich niet kan herstellen wanneer nieuwe Ministeriële Besluiten maar 2 weken geldig zijn.
 
Middels een cartoon-campagne, stellen Johan Vandepoel en Bert Knuts, respectievelijk CEO en voorzitter van het Expert Center Event Marketing van de ACC, het lakse beleid van de Overheid aan de kaak en roepen ze op tot een Ministerieel Besluit dat de ganse zomer en het najaar dekt, "zoniet zal de sector zelf binnenkort zijn heropstart aankondigen", zeggen ze nog.
 

Archief / ASSOCIATIONS