Fr

ASSOCIATIONS

UBA neemt stelling ten gunste van een tool voor Ad Verification onder leiding van het CIM

Dinsdag 25 Mei 2021

UBA neemt stelling ten gunste van een tool voor Ad Verification onder leiding van het CIM

De UBA formuleerde een position paper naar aanleiding van de plannen van het CIM om indien mogelijk een campagneverificatie tool te laten ontwikkelen als een lokale oplossing op vlak van doelgroepverificatie én viewability voor video- en displayformaten.

Daaruit blijkt dat zo’n 90% van de UBA-adverteerders het meten van videocampagnes door het CIM een waardevol initiatief vinden. Verder zouden ze bereid zijn om financieel aan deze tool bij te dragen, als de gekozen technologie voldoende meerwaarde biedt, niet duurder is dan huidige oplossingen (die schaars zijn) en het project snel genoeg ontwikkeld wordt.

Zo’n 20% ziet dit model graag tot stand komen via een collectieve bijdrage; een vergelijkbaar aantal verkiest echter een individuele bijdrage via de campagne CPM (ca. +0,15% op de kost). Een derde van onze adverteerders weigert bij te dragen indien de waarde van deze tool niet kan worden aangetoond.

Meer info hier.

Archief / ASSOCIATIONS