Fr

ASSOCIATIONS

Lancering van een deontologische code voor reclame in de detergentensector

Dinsdag 28 Februari 2023

Lancering van een deontologische code voor reclame in de detergentensector

Assets :


Detic en het Communicatie Centrum vzw hebben een ethische sectorcode voor reclame in de detergentensector opgesteld. Die sector merkt net als talloze andere sectoren een snelle evolutie op van reclame en marketingcommunicatie, meer bepaald inzake beweringen over de werkzaamheid, milieu-impact en digitale marketing.
 
Met de invoering van deze code wil de detergentensector een vrijwillig kader scheppen om de deontologische grenzen af te bakenen, meer bepaald op het vlak van waarachtige, loyale en verantwoorde marketingcommunicatie voor huishouddetergenten en onderhoudsproducten.
 
Hoofdopzet van de code is bij te dragen tot de instandhouding van een gezonde markt waarop geen plaats is voor oneerlijke reclame- en communicatiepraktijken, evenals het bestrijden van greenwashing.
 
Deze ethische code wordt meteen toepasbaar en vormt een van de hulpmiddelen die de Jury voor Ethische Praktijken gebruikt om de hem voorgelegde reclame te beoordelen, bijvoorbeeld wanneer door een adverteerder, een reclamebureau of een medium advies gevraagd wordt voor de lancering van een campagne, of wanneer tegen een reclame klacht ingediend wordt door derden. 
 
De opstelling van een code voor ethische reclame specifiek voor de detergentensector vormt een primeur in Europa, en kadert in de dynamiek van de Green Deal van de Europese Unie, in het bijzonder wat milieubeweringen betreft.

Archief / ASSOCIATIONS