Fr

INTELLIGENCE

"Speed, speed, speed!" zegt Van Thillo over het CIM, door Fred Bouchar (MM)

Zondag 17 Oktober 2021

Hebben we het CIM nog nodig? Ja, natuurlijk. En wellicht zelfs meer dan ooit. Op voorwaarde dat de tripartite zich ontwikkelt binnen een marktconsensus die rekening houdt met de veranderende mediaconsumptie, en snel. We spuien hier geen persoonlijke mening, het is de unanieme overtuiging van de markt, zoals blijkt uit de vijf debatten die we in samenwerking met het CIM organiseerden voor diens 50-jarige bestaan.
 
Het werden vijf debatten en evenveel tv-programma's onder de titel ‘Credibility In Media’ die van 25 tot en met 29 oktober elke dag 's middags op de gloednieuwe CIM-website zullen worden uitgezonden.
 
Bij de vele onderwerpen die besproken werden door onze gasten - adverteerders, bureaus, media en instituten (zo’n dertig in totaal, onder wie een flink aantal C-Levels) - stonden de digitalisering van alle touchpoints en data centraal. Dat zal niemand verbazen: deze onderwerpen zijn onlosmakelijk verbonden met de toekomst van het CIM. Hetzelfde geldt voor begrippen als ‘consensus’, ‘currency’ en ‘transparantie’, intrinsiek onderdelen van het dna van het CIM.
 
“Als we terugblikken op het verleden, beseffen we dat we dankzij de consensus die we met z'n allen rond de CIM hebben opgebouwd, een currency konden creëren, een beetje zoals de consensus die tot de euro heeft geleid”, aldus Massimo Papa, deputy general director van RMB. “Maar vandaag zien we dat elke mediagroep naast de euro zijn eigen cryptocurrency creëert, met soms positieve effecten op de financiën, maar zonder dat het altijd duidelijk is wat erachter zit... En dat is precies wat we als regie moeten kunnen beargumenteren: onze eigen kennis van de consumenten. Hoe digitaler de consumptie wordt, hoe meer informatie wij over hen zullen hebben. Er komt dus een moment dat de media meer informatie zullen hebben dan het CIM via zijn panels kan genereren.”
 
Vandaar het belang om een nieuwe marktconsensus rond data te organiseren. “Omdat de marktconsensus economisch is, en vooral omdat hij transparant is over de transactionele aspecten. Transparantie is wat adverteerders van ons vragen... Nu is alles wat in het CIM is transparant, en alles wat erbuiten valt niet”, besloot Massimo Papa.
 
Christian Van Thillo formuleerde dezelfde idee en benadrukte het belang van data voor zijn B2C-markt en de noodzaak dat de CIM mee zou evolueren met de veranderende consument.
 
Voor de executive chairman van DPG is het noodzakelijk rekening te houden met de noden van alle spelers binnen de tripartite en er vooral voor te zorgen dat het CIM sneller dan in het verleden evolueert om te vermijden dat het niet meer mee zou zijn. “Speed, speed, speed”, herhaalde hij.
 
Deze nieuwe consensus rond digital en data moet nog wel worden georganiseerd. Makkelijker gezegd dan gedaan? De taak van het CIM heeft inderdaad veel weg van een Squid Game, hoewel de lokale media, net als VIA voor de audiovisuele sector, nu vastbesloten lijken om de stier bij de horens te vatten en vooruit te gaan. Wetende dat hun objectieve situatie de laatste vijf jaar is verbeterd, zoals Stef Peeters opmerkte.
 
En minstens even belangrijk in de ogen van de algemeen directeur van het CIM: “Psychologisch gezien zijn de lokale media niet meer bang voor de Gafa!”

Archief / INTELLIGENCE