Fr


Close

ASSOCIATIONS

UBA roept op tot fiscale incentive voor investeringen in Belgische media

Woensdag 8 April 2020

UBA roept op tot fiscale incentive voor investeringen in Belgische media

Naar het voorbeeld van andere Europese landen zoals Frankrijk en Italië doet de UBA een oproep aan de overheid en aan de regering van Sophie Wilmès om adverteerders mee te motiveren in de nationale media te investeren.
 
“Dalende advertentie-inkomsten brengen de werkgelegenheid in gevaar. Uiteraard bij de bedrijven zelf of iedereen die actief is in de ruime marketing- en communicatiesector - creatief of zakelijk - maar ook bij de mediabedrijven en alle belendende sectoren zoals reclamebureaus, mediabureaus, de productie- en facilitaire sector. Het is bijgevolg economisch en maatschappelijk zinvol om in deze moeilijke tijden adverteerders te motiveren om te blijven investeren in Belgische media voor hun commerciële communicatie”, aldus de oproep.
 
De UBA herinnert eraan dat volgens diverse studies een euro die geïnvesteerd wordt in reclame de economie gemiddeld vijf tot zeven euro oplevert. Dat reclame bijdraagt tot ruimere economische groei, de concurrentie tussen merken stimuleert en innovatie bevordert.
 
Reclame beantwoordt ook onrechtstreeks aan de toegenomen vraag naar betrouwbare kwaliteitsinformatie zoals Belgische media die leveren en het publiek die verwacht, aangezien reclame een van de voornaamste financieringsbronnen is voor die media. Door de coronacrisis zagen de Belgische media hun toch al onder druk staande inkomsten in maart met bijna 40% dalen. Een cijfer dat bevestigt wordt door de WFA-studie die we al aanhaalden: 81% van de adverteerders zegt hun campagnes te hebben uitgesteld en 57% heeft hun media- en marketingbudgetten verlaagd.
 
Concreet vraagt de UBA samen met de Belgische media aan de federale overheid om adverteerders in België een in de tijd beperkt belastingkrediet of investeringsaftrek toe te kennen voor reclame investeringen in Belgische media.

Archief / ASSOCIATIONS