Fr
Close

INTELLIGENCE

Seen from Space: gedragstracking een slechte zaak voor content uitgevers?

Zondag 25 Augustus 2019

Seen from Space: gedragstracking een slechte zaak voor content uitgevers?Het is maar een ‘voorlopige draft’, maar hij werd toch al opgepikt door de economische pers (WSJ en l’Echo bij ons). In een artikel van drie Amerikaanse economen schrijven ze dat de economische aantrekkingskracht van gedragstracking haast te verwaarlozen is voor uitgevers: een magere 4% extra inkomsten ten opzichte van advertenties zonder cookies. Deze academici hebben zich gebaseerd op een steekproef van een miljoen transacties waarvan slechts een kleine minderheid geen tracking cookies had. Na een ingewikkelde statistische analyse besluiten de onderzoekers dat het gemiddelde resultaat in termen van inkomsten voor de uitgever 0.93$ bedraagt voor een transactie zonder cookie en 1.02$ met cookie. Zo bekeken bedraagt het verschil 9%. Met behulp van een transformatie die ze niet echt uitleggen brengen de auteurs deze bonus terug tot 4%.

Een minieme meerwaarde dus die niet echt bemoedigend zal werken voor de uitgevers. Critici schuiven naar voren dat de auteurs zich gebaseerd hebben op slechts een week gegevens (in mei 2016) van een enkele uitgever en dat het dus fout zou zijn te veralgemenen. We zouden eraan willen toevoegen dat de fameuze 4% slecht beargumenteerd is en dat de dataset zonder cookies proportioneel heel beperkt is. Als deze cijfers toch bevestigd zouden worden, zou dat een heel ecosysteem in vraag stellen. Want voor de content uitgevers – onmisbare schakels in de digitale waardeketen – zou zo’n mager voordeel ruimschoots onvoldoende kunnen lijken, zeker als je weet wat voor technische en reglementaire (GDPR!) verplichtingen gedragstracking vraagt!

Archief / INTELLIGENCE