Fr
Close

INTELLIGENCE

Seen from Space: de spectaculaire opmars van digital in de verkoopcijfers van de dagbladpers

Zondag 19 Mei 2019

Seen from Space: de spectaculaire opmars van digital in de verkoopcijfers van de dagbladpersZoals elk jaar publiceerde het CIM de verspreidingscijfers (print en digital) van de dagbladpers. De balans voor 2017 was vrij negatief, met een globale daling van 5%. 2018 bleek gunstiger. Van vooruitgang is geen sprake, maar de situatie is gestabiliseerd en dat is goed nieuws. De papieren verspreiding blijft weliswaar dalen (-5,5%), maar als er iets is wat we moeten onthouden uit 2018 is het wel de spectaculaire stijging van het aandeel van de digitale verkoopcijfers van de dagbladpers. Dat flirt nu met 14% in het noorden en meer dan 17% in het zuiden. Dat is dubbel goed nieuws, enerzijds omdat de digitale stijging bijna volledig de papieren daling compenseert, maar ook omdat ze toont dat de mentaliteit stilaan verandert. Een deel van de bevolking is nu bereid om te betalen voor nieuws op het net. Deze doorbraak is merkbaar bij alle titels en vertegenwoordigt een stijging van bijna 40%. Daarmee evolueert het aandeel van digital op nationaal niveau van 11 naar 15%. Het zou dwaas zijn te denken dat daarmee alle problemen van de dagbladpers opgelost zijn, maar even dom om niet te zien dat de situatie reëel verbetert.

In een resoluut digitale wereld waar fake news en schandalen schering en inslag zijn, kunnen newsbrands prat gaan op geloofwaardigheid en hebben ze dus een enorm digitaal potentieel. Ze hebben een voorsprong die ze moeten vrijwaren en versterken. Het is geen toeval dat de ‘quality papers’ (met uitzondering van De Morgen) tegelijk het hoogste aandeel hebben inzake verkoop en hun totale verspreiding zien stijgen. De kwaliteit van de content en commercieel dynamisme moeten de sleutels zijn van deze eeuwenoude industrie.

Archief / INTELLIGENCE