Fr
Close

INTELLIGENCE

Seen from Space: Televisiereclame in 2022: een voorspelde en voorspelbare dip?

Vrijdag 15 Februari 2019

Seen from Space: Televisiereclame in 2022: een voorspelde en voorspelbare dip?Een regelmatig verlies van impact (lees: bruto contacten) bij de jongeren dat lineair zal doorzetten tijdens de jaren 2019-2022. Dat is het beangstigende vooruitzicht dat consultant Ebiquity schetst voor het Verenigd Koninkrijk in een zopas verschenen onderzoek.

Geïnspireerd door deze analyse deden we ze bijna identiek over op basis van Belgische gegevens, in een totaal vergelijkbaar scenario. Alle cijfers hier houden enkel rekening met het live bereik, met uitsluiting van de gasten, om de veranderingen die de CIM currency de afgelopen jaren heeft ondergaan te neutraliseren. Kortom, er is geen enkele externe ruis in de curves betreffende televisie in België, zowel in het noorden als in het zuiden. Met deze gegevens lijkt het ons knap lastig om zo’n duidelijk afgetekende trends te distilleren als Ebiquity. Enkel het segment van de 25-34-jarigen aan Franstalige zijde volgt een traject dat overeenstemt met dat van de Engelsen. Maar het is het enige.

Nochtans is hun visie van bovenaf gezien heel correct: televisiereclame zal zeer waarschijnlijk zijn kracht verliezen, om te beginnen bij de jongeren. Het pleidooi van Ebiquity voor een geïntegreerde meting van het lineaire televisiebereik en andere vormen van video is zeer terecht: dat is zelfs iets wat dringend moet gebeuren, ook bij ons. Hoewel de conclusies kloppen, doet de analyse van Ebiquity echter wel vragen rijzen over de gehanteerde methodes. Dat geldt zowel voor de gebruikte cijfers als voor de extrapolatiemethodes. Televisiereclame vandaag moet en zal evolueren. Maar er zijn betere argumenten om die stelling te staven.

Archief / INTELLIGENCE