Fr
Close

INTELLIGENCE

Seen from Space: Gezinsbudgetten - korte en lange termijn

Vrijdag 18 Januari 2019

Seen from Space: Gezinsbudgetten - korte en lange termijnDe afgelopen week had de pers het over de veranderingen die economische zaken doorvoerde in "het winkelmandje van de gezinnen" dat gebruikt wordt om de gemiddelde inflatiewaarde te bepalen. Daarbij vernamen we dat de prijs van tattoos, studentenkoten en kookboeken, om maar een paar dingen te noemen, voortaan ook een impact zouden hebben op de prijsindex die de indexering van de lonen in ons land bepaalt.

De index wordt inderdaad jaarlijks herzien, met punctuele aanpassingen, die van de korte termijn. Maar de onderdelen berusten ook op de enquête naar het budget van de gezinnen waarvoor erg ver in de tijd kan worden teruggegaan, tot aan het einde van de jaren '70.  In die tijd waren de basisbehoeften - voeding en drank, met inbegrip van alcohol, tabak en drugs (!) - goed voor 22% van het totaal. Vandaag (enfin, in 2016) vertegenwoordigen 'gezonde' voeding en dranken 13% van het totaal, tabak en drugs 2%.

Vreemd genoeg vertegenwoordigt vervoer ongeveer een even groot aandeel in 2016 (11%) als tijdens de jaren 1970, na een peik tussen 2004 en 2008 (16%). Uitgaven voor wonen, met inbegrip van onderhoud, zijn historisch de grootste uitgavenpost voor gezinnen, hun gewicht is in 40 jaar tijd gestegen van 24 naar 30%.

Kleding en schoenen die in 1978-79 rond 8% vertegenwoordigden, beperken zich vandaag tot 4%. En dan zwijgen we nog over de nieuwe producten, internet en smartphone die ook hun weg naar de studie hebben gevonden. De veranderde nomenclatuur sinds 2012 maakt vergelijkingen niet eenvoudig.

De lange termijn is niet noodzakelijk onveranderd, maar helpt om bepaalde uitdagingen voor ons vak te begrijpen. Zoals de felle prijzenslag tussen de courante verbruiksproducten die geconfronteerd worden met een besparing op de uitgaven ten voordele van andere producten of diensten.

Archief / INTELLIGENCE