Fr

INTELLIGENCE

Seen from Space: Is de consumentenblues besmettelijk?

Vrijdag 25 Maart 2022

Seen from Space: Is de consumentenblues besmettelijk?

Of om het anders te formuleren: als de Belgische consument zich down voelt, heeft deze depressie dan meer of minder snel een invloed op de waarde van mediabestedingen? Dit is inderdaad een geschikt moment om deze vraag t beantwoorden, aangezien de resultaten uit de laatste barometer van het consumentenvertrouwen zeen nogal spectaculaire duik namen. De redenen liggen voor de hand: de oorlog in Oekraïne, de stijgende prijzen en de dreiging van een ernstige economische depressie.

Dankzij de open data van de Nationale Bank kunnen we toch terugkijken op deze indicator, die de recente crisissen weerspiegelt: de bankencrisis in het najaar van 2008, de euro- en Griekse schuldencrisis eind 2012, corona in het voorjaar van 2020, allemaal momenten waarop het consumentenvertrouwen logischerwijze tot een dieptepunt is gedaald. Wij kunnen ons voorlopig troosten (?) met de vaststelling dat de indicator er ooit nog slechter aan toe was, maar misschien is dit nog maar een begin.
De vertrouwensindex aggregeert verschillende datareeksen. Twee ervan bereikten hun laagste peil in maart 2022, en dat zal waarschijnlijk niemand verbazen: de verwachtingen inzake de economische situatie in België en die van de financiële situatie van de gezinnen zakken naar historische diepten. Anderzijds is de perceptie van de werkgelegenheidssituatie niet al te slecht. Parallel daaraan vertoont de evolutie van de mediabestedingen (beperkt tot offline: Nielsen is inderdaad uit beeld voor digital) grotere schommelingen, die echter niet erg synchroon lopen met de barometer van de Nationale Bank.

Zelfs in de veronderstelling dat er vertragingen optreden (een tragere aanpassing van de mediabestedingen aan veranderingen in de vertrouwensindex), is de correlatie tussen de twee gegevensstromen beperkt. Hoewel de waarde van de bestedingen en de vertrouwensindex bij de consumenten in 2020 opmerkelijk dicht bij elkaar lagen, zoals blijkt uit onze grafieken. Een laatste opmerking: de geconsolideerde gegevens van Nielsen verschijnen in een lager tempo dan de indicator van de Nationale Bank. Voorlopig stopt deze informatie dus bij januari 2022 en is zij niet helemaal volledig. Kortom, de recentste informatie over deze datafeeds kunnen nog veranderen.

Archief / INTELLIGENCE