Fr

ASSOCIATIONS

Belgian Pledge test klachtenprocedure met de JEP en het CC

Dinsdag 23 Maart 2021

Belgian Pledge test klachtenprocedure met de JEP en het CC

Eind vorig jaar kondigde de Belgian Pledge, het zelfregulerende initiatief van Fevia, Comeos en de UBA waarbij de deelnemende adverteerders duidelijke engagementen aangaan rond reclame naar kinderen jonger dan 12 jaar, zijn derde editie aan. Die omvatte niet alleen verstrengde nutritionele criteria waaraan de voedingsmiddelen moeten voldoen om naar kinderen jonger dan 12 jaar gepromoot te kunnen worden, maar het toepassingsgebied werd ook uitgebreid naar online influencers.

Daarnaast werd ook een klachtensysteem uitgewerkt dat sinds gisteren getest wordt. De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP), het zelfregulerend orgaan opgericht door het Communicatie Centrum, zal hierbij als onafhankelijk controleorgaan de gegrondheid van de klachten beoordelen. De beslissingen van de Jury op basis van de Belgian Pledge zullen zoals haar andere uitspraken worden gepubliceerd op haar website, eerst in de nieuwssectie en nadien in de zoekmachine met Jurybeslissingen.

Dit klachtensysteem is een aanvulling op de monitoring van reclame op tv, in scholen en online die de deelnemende bedrijven al jaren laten uitvoeren door onafhankelijke experten. Na evaluatie door Fevia, Comeos en UBA, samen met het Communicatie Centrum en de JEP en met inspraak van de leden van de Belgian Pledge, zal op het einde van de testfase worden beslist om deze klachtenprocedure al dan niet definitief te behouden.

Archief / ASSOCIATIONS