Fr


Close

TRAINING&BOOKS

Marc Vossen (NGroup): "We moeten ook onze emotionele weerbaarheid versterken"

Zondag 25 Oktober 2020

Marc Vossen (NGroup):

Enkele weken geleden publiceerde Marc Vossen zijn eerste boek bij L’Attitude des Héros. In ‘Balancez vos ondes positives’ deelt de CEO van NGroup met zijn gebruikelijke gulheid de filosofie achter zijn inspirerende leiderschap. Die heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het succes van zijn groep. Reden genoeg voor een virtueel maar heel fijn gesprek.

Je uitgeverij heeft als leuze dat heldendom een eenzame daad is waar de groep de vruchten van plukt. Die gedachte weerspiegelt al bij al goed de pitch van je boek, toch?

Inderdaad. Het eerste luik gaat over mijn persoonlijke evolutie. Het tweede deel analyseert de professionele transformatie van een klassiek bedrijf naar een geëmancipeerde onderneming. Deel drie waagt zich aan een definitie van de ingrediënten die een bedrijf nodig heeft om zich te emanciperen.

Binnen een bedrijf sluimert er een leider in elk van de teamleden. Iedereen kan een team – hoe klein ook – leiden om een gemeenschappelijke doelstelling te bereiken. Een geëmancipeerd bedrijf probeert ervoor te zorgen dat iedereen zijn leiderstalent zo goed mogelijk kan ontplooien en ontwikkelen.

Aan welke voorwaarden moet een bedrijf beantwoorden om zich te emanciperen?

Om te beginnen heb je een klimaat van vertrouwen nodig. Vertrouwen bevordert de ontwikkeling, net zoals bij kinderen. Een andere essentiële factor: een welwillend kader, wat impliceert dat fouten maken mag en leren een plicht is. Elk op z’n eigen tempo. Dat is niet gemakkelijk in een wereld die steeds sneller gaat. Tot slot is de behoefte aan authenticiteit: het bedrijf moet zijn teamgenoten helpen om hun kwetsbaarheid te ontwikkelen en uit te drukken, hun zwakheden toe te geven.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, maakt het geëmancipeerde bedrijf meer autonomie, meer verantwoordelijkheid, meer vrijheid en dus meer leiderschap mogelijk. Zo ontstaat een virtueuze cirkel, waar iedereen aan de basis en het eindpunt kan staan.

Ik zou willen benadrukken dat dit boek niet mogelijk zou zijn geweest zonder de bijdrage van Valérie Malisse die de creatieve chaos in mijn hoofd gestructureerd heeft.

Deze visie op leadership passen jullie al enige tijd toe bij NGroup. Hebben jullie het beoogde resultaat bereikt?

"Als je Boeddha ziet, breng hem dan om", zo wil het spreekwoord. Het pad is lang en voortdurend in beweging. Er is niet één recept, want elk bedrijf is anders, elke persoon is anders en dit is een pad dat we samen moeten afleggen. We hebben de hiërarchische piramide omgedraaid; Sindsdien ben ik er in mijn functie om mijn teamgenoten te ondersteunen, als een soort van vruchtbare kweekbodem én de hoeder van de visie, van de waarden van het bedrijf.

Ligt dit gedeelde leiderschap volgens jou aan de basis van het succesvolle parcours dat Nostalgie de afgelopen jaren afgelegd heeft?

Onder andere. Nostalgie is een geruststellend herkenningspunt in een hectische wereld en tegelijkertijd is het muzikale programma heel goed afgestemd op deze tijd, hoewel de songs toch dateren uit het verleden. De communicatie is heel eigentijds. Vandaag durven mensen er prat op gaan dat ze naar Nostalgie luisteren. Ik denk ook dat de manier waarop we het nieuws brengen de luisteraars aanspreekt. Die is positief. Dat is vandaag des te belangrijker. Om uit het huidige, angstwekkende klimaat te komen, is optimisme een must. Naast onze fysieke immuniteit, moeten we onze emotionele weerbaarheid versterken.

Daarnaast streven we er bij NGroup elke dag naar om een goed gewaardeerd merk op te bouwen dat de basis vormt van een geëmancipeerd ecosysteem, waarin de mens centraal staat in de bedrijfsstrategie. Natuurlijk moet het allemaal winstgevend zijn, maar nooit ten koste van mensen.

NRJ zit nu in dezelfde beweging. Naast zijn muzikale aanbod wil deze zender betekenis geven. Dat doet hij met een eigen missie, gericht op de jeugd en de waarden die haar dierbaar zijn, zoals positivisme en duurzame ontwikkeling.

Je hebt het altijd goed kunnen uitleggen. Koester je na dit eerste boek nog verdere schrijfplannen?

Ja. Als het lezen van dit boek iemands leven kan veranderen, is dat als de beweging van een vlinder in New York die een aardbeving veroorzaakt in Tokio. Ik zou daarom graag een tweede deel van dit boek willen maken, samen met Valérie. En daarnaast werk ik aan een roman die in 2022 uit moet komen, maar dat is weer een ander verhaal.

Archief / TRAINING&BOOKS