Fr
Close

TRAINING&BOOKS

Programmatic Day: vijf punten om te onthouden

Maandag 24 Juni 2019

Programmatic Day: vijf punten om te onthouden

Op 6 juni vond de eerste editie plaats van de Programmatic Day, een co-organisatie van Gamned! en Media Marketing. In de marge van de resultaten uit de eerste Barometer die op dat moment werd voorgesteld, vatten we hierna de voornaamste lessen uit deze leerrijke dag samen in vijf punten:
 
Het aandeel van programmatic in de digitale bestedingen blijft stijgen
Zoals blijkt uit de cijfers van deze barometer, toont deze studie dat vele merken deze hefboom al wel hanteren, maar dat 78% van plan is hun bestedingen tegen 2020 te verhogen.
 
Begeleiding staat centraal bij de verwachtingen van de adverteerders
Los van de prestatie op zich verwachten adverteerders een gekwalificeerde begeleiding van hun partners om deze complexe en voor hen soms nog onbekende tools te gebruiken. Creatie van educatieve content, workshops, ontmoetingsdagen, opleidingsmodules en zelfs ondersteuning bij de in-housing van expertise en technologie… alle middelen zijn goed om adverteerders te helpen hun bekwaamheden te versterken. Dat is een gezonde en positieve aanpak, aangezien die iedereen in staat stelt om de praktijken vooruit te helpen en beter samen te werken.
 
Een dynamische markt 
We bewegen ons op een permanent evoluerende markt, waar innovatie de adverteerders steeds meer kansen biedt om hun prestaties te optimaliseren, maar ook om zich te onderscheiden door hun doelgroepen aangename, originele ervaringen te bieden.
 
Op het kruispunt van twee werelden – technisch en creatief – vormen de reclameformaten de sleutel voor een geslaagde digitale communicatie. De laatste jaren werd er extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van engagerende en immersieve formaten, met respect voor het surfgedrag van de gebruiker.
 
Stereotypes beperken programmatic tot klassieke IAB-banners, maar er bestaan zoveel andere formaten die meer bekendheid verdienen. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te blijven van beschikbare nieuwigheden.
 
Complementaire tools om de prestaties te interpreteren
De spelers binnen programmatic leverden heel wat inspanningen om de adverteerders een heldere en transparantere interpretatie te kunnen geven. Naast begeleiding maken prestatie-analysetools het nu mogelijk dat merken de gehanteerde strategieën beter begrijpen, net zoals de manier waarop ze in de mediamix en het globale marketingplan kaderen, maar ook wat voor impact ze hebben op de business.
 
Programmatic wordt niet meer alleen beschouwd als een doel op zich, maar als een manier om meer te leren over de doelgroep en de manier waarop het publiek zich gedraagt ten opzichte van merken, hoe het interageert.
 
Transparantie! 
89% van de adverteerders verwacht nog altijd meer transparantie in de sturing van hun programmatic campagnes, om aldus hun efficiëntie en hun prestaties te verbeteren.
 
Deze transparantie wordt verwacht op twee specifieke punten: enerzijds de uitleg van de strategieën en de analyse van de campagneresultaten door experts; anderzijds het gebruik van tools van derden die een goede opvolging van andere indicatoren garanderen (zoals visibiliteit en uitzendcontext).

Archief / TRAINING&BOOKS