Fr

INTELLIGENCE

IPA Agency Census 2022: eindelijk komt er schot in de zaak

Dinsdag 28 Februari 2023

Het IPA (het Britse Institute of Practitioners in Advertising, de vakvereniging van bureaus en freelancers in de reclame-industrie, nvdr), publiceerde zopas zijn jaarlijkse Agency Census.
 
Los van het aantal werknemers dat voor het vijfde jaar op rij toeneemt, onthult de studie onder andere dat het aantal vrouwen in IPA-bureaus groeide met bijna een kwart. Concreet vertegenwoordigen vrouwen bijna 55% van het aantal werknemers in de Britse bureaus, mannen bijna 45%. Het aandeel van vrouwen in C-suite functies toegenomen is met 12%, tot een aandeel van 37,5%.
 
Nog volgens de studie verbeterde de etnische diversiteit in de bureaus aanzienlijk en nam het aandeel van mensen met een andere dan blanke achtergrond op c-level toe met 58%, goed voor een aandeel van iets meer dan 20%.
 
Wat de loonkloof betreft: gendergewijs neemt die af, hoewel mannen nog steeds 17% meer verdienen dan hun vrouwelijke collega’s. Helaas bleek de etnische loonkloof niet echt te evolueren: blanke werknemers verdienen nog steeds 21% meer dan hun niet-blanke collega’s.
 
Nog even meegeven dat de gemiddelde leeftijd in de industrie 34,4 jaar bedraagt en dat amper 6,5% van de werknemers er ouder is dn 50.
 
Meer info hier.

Archief / INTELLIGENCE