Fr

MEDIA

VRM formuleert voor het eerst waarschuwing aan influencers

Woensdag 21 December 2022

Een première en een ontegensprekelijk teken dat de branche professionaliseert. De Vlaamse Regulator voor de Media een waarschuwing aan het adres van drie Vlaamse influencers. Alle drie de waarschuwingen hebben te maken met het ontbreken van afdoende identificatie van de commerciële aard van op de sociale media van de influencers aanwezige content. De VRM verwijst voor zijn uitspraak naar het onlangs geüpdatete Content Creator Protocol.

Archief / MEDIA