Fr


Close

MEDIA

Tim Van Doorslaer (DPG Media): "Door het XMC-project zal de media-ervaring van de Vlaamse consument gevoelig verbeteren"

Vrijdag 29 April 2022

Tim Van Doorslaer (DPG Media):

Zoals aangekondigd keurde de Vlaamse regering de lancering van een nieuwe crossmediale meting goed. Daartoe zal ze steunen op het XMC-consortium dat de meeste Vlaamse mediagroepen samenbrengt, bovenop de voornaamste Franstalige spelers, zoals Rossel en IPM, via de vereniging WeMedia.

Tim Van Doorslaer (head of research, DPG Media) is een van de spelers die het meest betrokken waren bij dit dossier, dat onder leiding staat van Koenraad Deridder. We mochten hem om tekst en uitleg vragen.
 
Waarom dit systeem?

Het medialandschap verandert razendsnel: steeds meer mensen lezen hun nieuws of zoeken hun entertainment online. Daarbij wordt er heel vaak en alsmaar sneller gewisseld van platform: zo wordt een video bijvoorbeeld zowel lineair op televisie bekeken, online via de app als via sociale media. 
 
Momenteel wordt media-onderzoek opgezet per medium door het CIM, waardoor het onmogelijk is een totaalbeeld te krijgen van de sterkte van bepaalde content en lokale spelers geen eenduidige gegevens hebben over de behoeftes en gebruiksgewoontes van de consument. Dit heeft een impact op het algemene concurrentievermogen, maar ook op het verdienmodel in de mediasector. Dat verandert. Daarvoor is een extra, nieuw en uniek meetinstrument nodig.
 
Dit nieuwe systeem is dus complementair aan de bestaande CIM-studies? Of verdwijnen de bestaande tools?
 
De XMC meting komt naast de bestaande CIM-studies te staan en zal de CIM currencies niet vervangen. De mogelijke synergie met de bestaande CIM-studies zal op termijn wel opgenomen worden met het CIM en het CIM wordt nauw betrokken bij het XMC project. 
 
Hoe zal dit systeem concreet werken?
 
Om in kaart te brengen hoe mediagebruikers zich gedurende de dag over verschillende mediaplatformen en mediamerken bewegen, dus om hun 'media journeys' in kaart te brengen, gaan de deelnemende media alle media meten bij dezelfde mensen, in één panel en met éénzelfde methode die het mogelijk maakt gegevens te vergaren over hoe iemand 's morgens online de krant leest via een nieuwsapp, nadien op sociale media surft via de smartphone, dan in de auto naar de radio luistert en 's avonds naar een Streamz-serie kijkt met het gezin.
 
Het systeem biedt niet alleen een totaalbeeld van het mediagebruik, er komen nog extra data vrij. Welke?
 
Door de nieuwe methode kunnen we te weten komen welke streamingplatformen gebruikt worden, zoals Streamz, vrtnu, VTM GO, GoPlay maar ook Netflix. In het klassieke kijkcijferonderzoek is dat onmogelijk. Voor radio zullen de cijfers snel na de uitzending en per minuut beschikbaar zijn, wat het voor programmamakers mogelijk maakt elk onderdeel van het programma meteen te evalueren. Bovendien kan het totaalbereik van evenementen, bijvoorbeeld een WK voetbal, nauwkeurig in kaart gebracht worden. Momenteel worden bijvoorbeeld mensen die buitenshuis (op pleinen, cafés,...) wedstrijden volgen niet mee geregistreerd. Inzake lezen (magazine- en dagbladcontent) moeten journalisten beter begrijpen wie, waar, wanneer en welke info consumeert en welk formaat het best geschikt is naargelang de context. Het meetsysteem biedt inzichten over de wisselwerking tussen het lezen 'op papier' en het digitale gebruik van de nieuws- en magazinemerken en de verspreiding via socials. Door al deze extra inzichten zal de media-ervaring van de Vlaamse consument gevoelig verbeteren.
 
Hoezo?
 
Op basis van het nieuwe totaalbeeld kunnen geïnformeerde en strategische keuzes gemaakt worden. Content zal beter verdeeld en gevonden kunnen worden. De consument krijgt daarnaast een betere ervaring inzake advertenties met een betere controle van de frequentie, hogere gerichtheid en grotere relevantie. Advertenties zullen als minder storend ervaren worden.
 
En wie gaat het panel samenstellen en de resultaten exploiteren?
 
Bij de start van XMC zal er een RFP worden uitgestuurd naar alle potentiële research partners. Die partner zal instaan voor het bouwen van het panel en het rapporteren van de resultaten.
 
Wat met Franstalig België? Nu de overname van RTL rond is, evalueren we wellicht toch meer in de richting van een nationale markt? Is er dan geen nood aan nationale cijfers?
 
Het XMC heeft een focus op Vlaanderen en in overleg met het CIM zal er bekeken worden of er op termijn een uitbreiding naar het Zuiden kan gebeuren.

Archief / MEDIA