Fr

BRANDS

BelOrta stelt knowhow van producenten tentoon

Maandag 18 September 2023

BelOrta stelt knowhow van producenten tentoon

De lokale groente- en fruittelers van BelOrta zijn stuk voor stuk ambachtslui. Om hun knowhow in de verf te zetten, hebben de coöperatie en RCA ‘RIJP, de kunst van het telen’ opgezet. Dat is een pop-uptentoonstelling waarbij foto’s van de fotograaf Jimmy Kets getoond worden.

De tentoonstelling werd georganiseerd naar aanleiding van de Dag van de Landbouw in Mechelen. Ze kan ook online bekeken worden op vakmanschapvanhier.be.

Archief / BRANDS