Fr

CREATIONS

at-thetable keert FOD Gezondheid de rug niet toe

Woensdag 11 Januari 2023

at-thetable keert FOD Gezondheid de rug niet toe

In vergelijking met onze buurlanden ondergaan we in België te veel onderzoeken met ioniserende straling. Ook bij lage rugpijn zoeken wij al te snel en te vaak onze toevlucht in radiologisch onderzoek. En dat terwijl die pijn vaak spontaan verdwijnt na enkele dagen of weken.
 
‘Lage rugpijn? Blijf er niet mee zitten.’ is het antwoord van at-thetable voor de FOD Volksgezondheid om zoveel mogelijk mensen te doen inzien dat een bewegingsplan vaak een betere keuze is dan de zoveelste CT of MRI-scan.
 
De campagne bestaat uit verschillende beelden die inspelen op de visuele taal van reclame voor zalven en ontstekingsremmende medicatie. Ze worden vergezeld van headlines die te maken hebben met situaties waarin rugpijn je parten kan spelen. De campagne loopt in affichage en op de sociale media.
 
Er staat ook een radioluik op het programma, alsook een online platform waar een arts, kinesist en patiënt getuigen over hun ervaringen.

Archief / CREATIONS