Fr


Close

CANNES LIONS 2019

Bart Demeulenaere (Clear Channel): "Omnia mutantur, nihil interit"*

Donderdag 18 Juli 2019

Bart Demeulenaere (Clear Channel):

Clear Channel was een van de drijvende krachten achter het Belgische initiatief op de Croisette, een gezellige cocktail die met Belgisch relativeringsvermogen ‘Croisetteke’ genoemd werd. We vroegen Bart Demeulenaere, CCO van Clear Channel en binnenkort commercieel directeur van SBS, naar zijn indrukken over de Cannes Lions editie 2019, net voor hij terug naar Brussel vloog.
 
Bart Demeulenaere: “Alles verandert, niets vergaat” komt bij me op als ik aan deze Cannes denk. Elk jaar is uniek en tegelijkertijd telkens weer opgebouwd uit dezelfde elementen. Onze vriend Ovidius had er misschien nog geen benul van dat het universum een oneindige verzameling atomen is die telkens weer nieuwe verbindingen aan gaan, maar was in ieder geval opmerkzaam genoeg het concept te capteren en neer te pennen.
 
De Cannes Lions hebben je duidelijk geïnspireerd om te filosoferen met Romeinse denkers.
De Cannes Lions zijn en blijven de gelegenheid bij uitstek om te inspireren en geïnspireerd te worden, ondanks het feit dat ik geen festivalpass had en slechts twee dagen in Cannes was. Maar inspiratie vloeit, voor mij althans, in grote mate voort uit ontmoetingen. En laten het nu net de ontmoetingen zijn die het de moeite maken om naar Cannes af te zakken. Mensen praten makkelijker, vrijer en vooral zonder al te grote tijdsdruk in Cannes. We maken duidelijk met plezier tijd om met elkaar in dialoog te gaan tijdens een lunch, diner, beach gathering, Croisetekke of andere meet up, …
 
Wat betreft Croisetteke: in een jaar zonder groot voetbaltornooi met matchen van de Rode Duivels is het absoluut geen sinecure om de Belgen ter plaatse te verenigen, wegens een gebrek aan topic en toch… Een op het eerste zicht vreemde combinatie van Brightfish, Creative Belgium, Pivott, Google, Clear Channel en MM is erin geslaagd om 212 Belgen op de been te brengen voor niets meer en absoluut niets minder dan een leuke ontmoeting. Het blijft een speciaal gevoel geven. Real life social networking blijft een prachtige manier om ideeën uit te wisselen en te elkaar challengen op onze denkbeelden. Zeker in tijden van verandering met de altijd actuele vraag op de lippen: “heeft dit eigenlijk allemaal wel zin?”.
 
En welke antwoorden op de vraag naar zingeving heb je dit jaar gehoord op de Croisette?
Om Bob Hoffman even te parafraseren: “Thank God I was there and got some good ideas on how to avoid extinction”. Het is waar, zoals het al altijd waar is geweest, dat we onder druk van de veranderende omstandigheden nieuwe recepten moeten vinden, anders te werk moeten gaan etc. Ik blijf ervan overtuigd dat een open dialoog hiervoor de beste manier is. De leukste discussies gingen dan ook over het spanningsveld tussen korte en lange termijn. Peter Field, Wim Vermeulen, Marc Fauconnier en anderen maken sterke cases voor een mooi evenwicht in bestedingen en approach en laat ‘balans’ nu net het keyword zijn dat in alle communicatie centraal zou moeten staan. Maar een Tweet links, een Insta rechts, een Facebook-post eroverheen, … laten weinig ruimte voor nuance en een gebalanceerd debat. Dus “let’s meet up face to face” en waar beter dan in de rand van het Cannes Lions festival?
 
Dus: tot volgend jaar dan?
Tot volgend jaar (si Dieu le veut) met dank aan iedereen die goesting had om de conversatie aan te gaan en al dan niet zijn denkbeelden een beetje verder te laten evolueren. Ik wil alvast graag verder praten over de zin en onzin van een ecosysteem dat tegelijk best werkt in symbiose maar tegelijkertijd de neiging heeft zijn eigen staart op te eten.

Archief / CANNES LIONS 2019