Fr


Close

CREATIONS

De Epica Awards verzorgen hun imago

Donderdag 16 September 2021

De Epica Awards verzorgen hun imago

Zoals reeds aangekondigd, hebben de Epica Awards een imagocampagne gelanceerd met Cloufactory, een in Amsterdam gevestigd bedrijf, dat eraan herinnert dat de wedstrijd de enige ter wereld is waar de jury uitsluitend bestaat uit journalisten van de professionele pers en dus zonder enige vooringenomenheid of politieke inmenging oordeelt.
 
De USP wordt nu op humoristische wijze gepresenteerd in drie online films waarin creatieven excuses zoeken waarom hun campagnes niet wonnen...
 
Bovendien maken de organisatoren van Epica van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat de inschrijvingen voor de competitie van 2021 open zijn tot 8 oktober.

Archief / CREATIONS