Fr

INTELLIGENCE

Seen from Space - Online nieuws in Franstalig België: een paar cijfers

Zondag 11 December 2022

Seen from Space - Online nieuws in Franstalig België: een paar cijfers

Het nieuws in de Franstalige media wordt momenteel gedomineerd door de nakende verlenging van het beheerscontract van de RTBF. Een heikel punt dook opnieuw op: nieuws dat in tekstvorm verschijnt op de Franstalige openbare omroep. Het beheerscontract, dat in 2023 zou moeten ingaan, voorziet in de afschaffing van reclame en de verplichting om 60% van de artikelen te koppelen aan audiovisuele inhoud. Tegen 2025 zou dit aandeel moeten stijgen tot 70%. Deze specificaties lijken sterk op de bepalingen waaraan de VRT sinds 2021 moet voldoen: voor de VRT NWS moet 55% van de content (en in 2025 zelfs 65%) gekoppeld zijn aan audiovisuele inhoud. Het doel is de concurrentie met betaalde nieuwsmedia te beperken, aangezien de openbare omroep deze informatie gratis aanbiedt.
Volgens de uitgevers van de Franstalige dagbladen is deze beperking van de hoeveelheid tekstuele informatie zeer ontoereikend. Maar hoe zwaar wegen de verschillende online nieuwsaanbiedingen in Franstalig België uiteindelijk?

Het antwoord vinden we in de gemiddelde wekelijkse bereikcijfers van oktober, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het volledig gratis aanbod, uiteraard dat van de RTBF, maar ook dat van concurrent RTL, en het "freemium"-aanbod, voornamelijk de Franstalige dagbladtitels. Het is in feite niet mogelijk betaalde raadpleging en vrije toegang te scheiden, aangezien alle betrokken titels een combinatie aanbieden van min of meer kort "nieuws" online dat vrij toegankelijk is en artikels die voorbehouden zijn aan abonnees. Vandaar het gebruik van de term "freemium", een samentrekking van "free" en "premium".

Dit freemium-aanbod lijkt vrij solide: het bereikt 45% van de Franstaligen van 16 jaar en ouder, tegenover 35% voor het totale gratis aanbod (en iets minder dan 19% voor RTBF). Freemium heeft ook een proportioneel groter aandeel exclusieve gebruikers dan het gratis aanbod, maar een groot aantal gebruikers combineert de twee.

Als we specifiek naar de RTBF en de Franse kranten kijken, zien we dat hun gecombineerde online-versies 47% van de personen van 16 jaar en ouder in het Franstalige universum bereiken, en dat de exclusieve RTBF-gebruikers minder dan 10% van het totaal uitmaken.

Hieruit kunnen twee conclusies worden getrokken: enerzijds is RTBF aldus beschouwd geen grote speler op het gebied van niet-audio-visueel nieuws en anderzijds zijn Franstalige internetgebruikers vrij eclectisch in hun consumptie van online nieuws.  De eindconclusie is uiteraard aan de wetgever, de Franse Gemeenschap.

Archief / INTELLIGENCE