Fr
Close

PEOPLE

André Duval hangt zijn schoenen aan de haak

Dinsdag 1 September 2020

André Duval hangt zijn schoenen aan de haak

Na een carrière van 40 jaar in de sector, waarin hij het mooie weer maakte bij TBWA en Duval Guillaume, zet Andre Duval een punt achter zijn carrière. Hij kondigde zopas zijn vertrek bij Duval Union aan. Dat bedrijf startte hij in 2012 en hij was er voorzitter en hoofdaandeelhouder. Duval verkoopt zijn aandelen aan zijn twee partners, Klaus Lommatzsch en Marc Bresseel.

Andre Duval, die evenveel reclameman als ondernemer was, heeft de afgelopen vier decennia de sector gedomineerd. Hij heeft talloze talenten laten schitteren – zowel commerciëlen als creatieven – en vele onder hen zijn in zijn voetsporen getreden door een eigen bureau op te richten. Hij heeft ook een significante bijdrage geleverd aan de reputatie van TBWA Belgium binnen het netwerk en uiteraard ook aan die van Duval Guillaume op het internationale toneel. Hij prijkt ontegensprekelijk in de ‘Hall of Fame’ van de Belgische reclamewereld.

Duval die vandaag 66 jaar is, begon zijn carrière bij TBWA Brussels in 1983. Drie jaar later nam hij al de leiding over het bureau om het vervolgens in 1995 te verlaten, net na de overname van de groep door Omnicom. Een jaar later startte hij het avontuur Duval Guillaume met Guillaume Van der Stighelen. De twee partners verkochten het bureau in 2006 aan Publicis.

"Ik kijk met veel plezier terug op die 40 mooie jaren in de reclame", zegt hij. “Nadat ik Duval Guillaume aan de Publicis groep had verkocht, werd de lancering van Duval Union in zekere zin ingegeven door hoe ik dereclame-industrie zag evolueren. Ik blijf gefascineerd door het ondernemerschap en de impact van technologie op onze sector, maar het wordt tijd dat ik de fakkel doorgeef en plaats maak voor een nieuwe generatie jonge ondernemers die samen bouwen aan deze Unie van autonome bedrijven."

“De visie van André – een ecosysteem van gespecialiseerde bedrijven creëren – was het juiste idee op het juiste moment”, zegt Klaus Lommatzsch. De groep vertegenwoordigt momenteel zestien bedrijven en 230 medewerkers. “Er is een goeie basis gelegd voor een een nog sterker en indrukwekkender verhaal”, voegt Marc Bresseel toe. “Het gaat om consolideren met enerzijds uitbreiding en anderzijds focus en eenvoud, met een nog sterkere merkgeschiedenis, een goed presterende bedrijfsmachine en nog meer bekendheid voor elk van de bedrijven binnen Duval Union. Dat zijn de pijlers die we proberen te bereiken en uit te breiden, in samenwerking met het management van de partnerbedrijven.”

Archief / PEOPLE