Fr
Close

INTELLIGENCE

Gemiddelde leeftijd werknemer in Belgisch communicatiebureau ligt rond de 35 jaar

Woensdag 31 Mei 2017

Gemiddelde leeftijd werknemer in Belgisch communicatiebureau ligt rond de 35 jaar

Assets :


De werknemer in de Belgische communicatiebureauwereld heeft een gemiddelde leeftijd van 34,88 jaar. Dat blijkt uit een interessant onderzoek van de 25 studenten van de Belgian Advertising School (BAS). De studenten ondervroegen in totaal 89 bureaus in de Belgische communicatiesector (leden van de ACC) over de leeftijden van hun medewerkers met een vast contract. In totaal verkregen ze de gegevens van 2402 personen. De gemiddelde leeftijd verschilt licht naargelang de specialiteit van het bureau. Zo hebben bureaus gespecialiseerd in PR gemiddeld de jongste werknemers in hun rangen (31,31 jaar) en zijn de haarlijnen van de werknemer in bureaus die zich bezighouden met corporate marketing het dunst. Gemiddeld is de werknemer daar 43,59 jaar.

Verder komt naar voren dat het aandeel vijftigplussers in de sector heel laag ligt: slechts 8,8% van alle werknemers is 50 jaar of ouder. In andere sectoren zoals financiën, cultuur of gezondheid ligt dat percentage drie keer hoger. Aldus wordt besloten dat de communicatiesector een van de ‘jongste’ sectoren is in België. De Belgian Advertising School wil in de nabije toekomst de redenen hierachter verder onderzoeken en toelichten. Meer details over de studie vind je hier.

Archief / INTELLIGENCE