Fr
Close

ASSOCIATIONS

Greet Wachters en Isabel Van den Broeck nemen een vliegende start voor de CCB

Donderdag 22 Januari 2015

Greet Wachters en Isabel Van den Broeck nemen een vliegende start voor de CCB

De nieuwe directrices van de CCB hebben niet stilgezeten sinds ze in oktober aan de slag gingen. In amper drie maanden tijd namen ze al diverse initiatieven om de Club meer open te stellen voor alle specialismen binnen de sector en om de geloofwaardigheid van de CCB Awards te versterken.
 
Jullie zijn bezig aan een ronde langs alle bureaus. Met welke bedoeling(en)? En wat hebben jullie ondertussen al geleerd?
 
Greet Wachters: Na de eerste samenkomst met onze corporate members eind oktober waar we onze missie en ambities hebben toegelicht, zijn we begonnen met onze 'Op de Koffie'. Dit is een ask & listen tour bij onze corporate members, maar ook bij bureaus die we willen leren kennen. De bedoeling is te luisteren naar hun feedback op onze missie en ambities, maar vooral om op basis van vragen zeer concrete input te krijgen rond de verschillende pijlers waarrond ons business plan is opgebouwd (Unite & Inspire / Educate & Encourage / Creative effectiveness / Export). Uit de gesprekken die we tot hier toe hebben gehad voelen we dat de instroom van nieuw jong talent in het vak, het geloofwaardiger maken van onze CCB Awards, en het uniten en inspireren van onze leden belangrijke werkterreinen zullen zijn. 
 
Een paar maanden geleden kondigde de Club aan dat ze kampte met zeer om niet te zeggen te beperkte financiële middelen. Vandaag neemt ze allerlei initiatieven waarvan sommige flink wat geld kunnen kosten: een nieuw online inschrijvingssysteem, een New Year's Party,…
 
Isabel Van den Broeck: We hebben in 2015 inderdaad een zeer grote uitdaging om de Club terug financieel gezond te maken, dat klopt. Maar we willen ook meer ondernemerschap in de club brengen en de  club voor de toekomst klaarmaken. Dankzij een nieuw online inschrijvingssysteem en een sympathieke get together na onze algemene vergadering geloven we op termijn iets terug te krijgen. Het is belangrijk om onze visie te vertalen in concrete projecten die voor onze leden reeds voelbaar zijn. Efficiëntie is belangrijk voor ons. Actualisatie van de aanpak en organisatie van de CCB Awards was daarom een must via een nieuw online inschrijvingssysteem. Het zal er voor zorgen dat zowel members bij het indienen van hun werk, juryleden bij het beoordelen van het werk als wij bij het beheren van het werk veel efficiënter te werk kunnen gaan. Bovendien hopen we dat door de verfijningen binnen de verschillende categorieën de uitnodiging sterker wordt werk in te sturen. We geloven dat we dankzij een goed beleid en nieuwe initiatieven opnieuw financieel gezond zullen zijn tegen eind 2015.
 
Het Book 2014 werd uiteindelijk gepubliceerd. Wie heeft dat mogelijk gemaakt?
 
GW: BBDO verraste ons met het nieuws dat zij en een paar van hun klanten bereid waren het Book 2014 te maken en te financieren. Het book heeft ook een mooi thema gekregen dat meteen ook onze visie ondersteunt om meer mensen die baat hebben bij “creative excellence” te omarmen: courageous work by courageous people. We zijn daar heel blij mee. En wij niet alleen denken we… 
 
Hoe verlopen de inschrijvingen voor het membership?
 
IVdB: Momenteel zijn de inschrijvingen voor 2015 volop aan het binnenkomen. We hopen dat we van alle leden de steun en het vertrouwen krijgen voor dit jaar. We verwachten daarnaast een nieuwe instroom van zowel individuele als corporate members. We zullen zoals aangegeven ook nieuwe bureaus binnen de design en digitale wereld aanspreken. We zijn alvast blij Happiness, Dallas, 20something en These Days als corporate member te kunnen verwelkomen. Ook productiehuizen tonen enthousiasme om actief lid te worden. En we zijn momenteel constructieve gesprekken aan het voeren met enkele media die de club ook erkenning willen geven en iets kunnen betekenen in het realiseren van bepaalde projecten. Dit jaar hebben we het nieuwe membership Friend of Creativity geïntroduceerd, deze “friendship” is voor alle bedrijven en merken die baat hebben bij creativiteit en die geloven dat creativiteit hun business kan boosten. Zo hebben De Persgroep, VAR en Brigtfish reeds onze “friend request” bevestigd. Uiteraard hopen we dat ook adverteerders ingaan op dit friendship verzoek.
 
GW: Onze volgende uitdaging is uiteraard de voorbereiding voor de CCB Awards 2015, waar we toch al enkele vernieuwingen hebben gerealiseerd die onze visie ondersteunen. De CCB Awards zijn de meest geloofwaardige creatieve awards in België waarvan we de credibiliteit enkel zullen versterken, om het potentieel van de sector te erkennen en straf werk blijven aan te moedigen. Begin februari plannen we een moment met alle juryvoorzitters om het proces van de jurering door te praten. En uiteraard dromen we van een memorabel gala. Daarnaast zullen we actief bezig zijn met het opentrekken van de club naar nieuwe disciplines, meer bepaald design en digitaal. We zijn zeer blij dat mensen zoals Thierry Brunfaut, creative director & managing partner BaseDesign in dialoog wil gaan met ons om aan de toekomst van de club te werken. Zo hopen we ons te omringen met nog meer believers vanuit verschillende disciplines.
 
IVdB: En we gaan een sterk plan uitwerken voor studenten en jonge creatieven in het vak om hen te verenigen, te inspireren en aan te moedigen. We zullen ook hier eerst gaan luisteren om daarna goed te bekijken wat de “needs” zijn van de markt en de verschillende stakeholder en hoe de CCB hier een actieve rol in kan spelen. We willen met de club een platform worden voor de jonge generatie die een weg naar ons vak vindt. Die “young creatives” zijn merkbaar een belangrijk verhaal voor onze corporate members. Dit jaar gaan we alles dus in kaart brengen en duidelijke ambities definiëren. We plannen onze kick-off van het jongeren plan met Eurobest in Antwerpen, een ideaal moment om jonge mensen en vakmensen samen te brengen.
 

Archief / ASSOCIATIONS