Fr
Close

INTELLIGENCE

Seen from Space: TV Viewing, meting versus perceptie

Zondag 11 Februari 2018

Seen from Space: TV Viewing, meting versus perceptieEind januari publiceerde Imec de nieuwe editie van zijn Digimeter. Deze jaarlijkse studie wordt declaratief gevoerd bij de Vlamingen en onderzoekt hun media- en ICT-gebruik. Digimeter omvat veel unieke gegevens, maar dupliceert ook vaak de informatie die het CIM ter beschikking stelt via zijn verschillende studies. Meestal stemmen de bronnen overeen, ondanks de methodologische verschillen. Toch kunnen we met recht stomverbaasd zijn als we bepaalde resultaten inzake televisiekijkgedrag naast elkaar leggen: er zijn immers grote verschillen tussen het verklaarde gedrag in de Digimeter en het gemeten gedrag in de permanente CIM-studie (TAM).

Als we de cijfers uit de Digimeter mogen geloven, zou dagelijks live tv-kijken gedaald tussen 2016 en 2017 gedaald zijn met een index van 88 op de hele bevolking en een index van 63 op de 20-29-jarigen. In het CIM wordt gewag gemaakt van 99 en 97. Volgens de TAM is het eerder de kijkduur van live televisie die daalt, meer dan de dagelijkse reach. Dat houdt steek als je kijkt naar de internationale trends. En laten we er geen doekjes om winden, als de cijfers van de Digimeter op dit punt realistisch zijn, mogen de zenders onmiddellijk de boeken toedoen.

Nog een zwaar struikelblok is de time shift viewing (waarover we het twee weken geleden hadden). Volgens de Digimeter zou dat in Vlaanderen teruglopen, met een index van 92 op alle kijkers en van 69 op de 20-29-jarigen. Totaal onrealistisch, als je kijkt naar de evolutie die het CIM de laatste acht jaar opmat, naar de technologische penetratie binnen de gezinnen en de trends in onze buurlanden.

Archief / INTELLIGENCE