SLUITEN


Op zoek naar iets ?

Zoeken

Al een MM-account ?

Inloggen Wachtwoord vergeten ?

Voer hierna uw e-mail adres in en ontvang een link om uw wachtwoord aan te maken.Je wachtwoord versturen
FR NL

Op zoek naar iets ?


GEAVANCEERDE ZOEKOPTIES >

Nog geen lid van MM ?

mm.be is een freemium site. Om toegang te krijgen tot onze betalende inhoud, moet je een account aanmaken en je abonneren op onze producten.
Account aanmaken

Al een MM-account ?

Wachtwoord vergeten ?

Voer hierna uw e-mail adres in en ontvang een link om uw wachtwoord aan te maken.


Je wachtwoord versturen
close

Thierry Van Zeebroeck: Radio wordt wellicht het enige massamedium dat nog overblijft, naast televisie.

Vrijdag 4 April 2014


Thierry Van Zeebroeck: Radio wordt wellicht het enige massamedium dat nog overblijft, naast televisie.
De CEO van de Var, Thierry Van Zeebroeck, is wellicht de meest bespraakte voorvechter van de radio. Sinds hij aan het hoofd kwam te staan van de regie van de VRT, heeft hij onverdroten geijverd om radio tot het meest sexy medium te maken. Hij putte daarbij uit zijn reclame-ervaring om de radiocreativiteit te stimuleren en de ROI aan te zwengelen en de mogelijkheden die digitalisering biedt te optimaliseren. Als woordvoerder van Radio Group, de structuur die de vier nationale regies overkoepelt, wijdt hij uit over de intrinsieke kwaliteiten van zijn medium en blikt hij vooruit op de uitdagingen voor de toekomst.
 
Radio is het tweede meest verbruikte medium en het staat in de top drie wat de reclamebestedingen betreft. Wat dat betreft gaat het trouwens elk jaar zonder onderbreking vooruit sinds een jaar of tien.
Inderdaad, behalve in 2009 door de bankcrisis. Dat was het enige jaar dat we achteruitgingen en die daling stemde toen trouwens overeen met de inkrimping van de markt in haar geheel. Voor de rest zijn we permanent vooruitgegaan.
 
Na Ierland is België met een investeringsaandeel van 12% op radiovlak het tweede meest succesvolle land op het vlak van radio. Wat verklaart volgens jou de populariteit van radio bij ons?
Er zijn veel argumenten die zijn kracht illustreren. Intrinsieke, in de eerste plaats. Radioreclame is alomtegenwoordig, het bereik is stabiel en het medium bereikt de consumenten de hele dag door, waar ze ook zijn. Het biedt een grote flexibiliteit dankzij korte productie-, reserverings- en leveringstermijnen. Bovendien zijn de kosten voor de productie en de aankoop van mediaruimte beperkt; radio genereert instant reacties en is vaak het laatste medium dat de consument bereikt voor de aankoop. Radio stimuleert de verbeelding en radioreclame kan een heel universum, merkimago scheppen… Dan zijn er de kenmerken die eigen zijn aan de Belgische markt: doordat het grondgebied klein is, wordt radio een nationaal medium dat toch heel dicht bij de mensen staat. Het aanbod is goed gesegmenteerd, krachtig op alle doelgroepen en tegelijk goed gestructureerd: zeven radio’s in het noorden en tien in het zuiden zijn in beide gevallen goed voor 85% va het bereik. Alles wordt gecommercialiseerd door twee regies in het noorden en twee in het zuiden. Alle vier werken ze al vele jaren nauw samen binnen de Radio Group om het medium te promoten. Ik zou er nog willen aan toevoegen dat radio een toekomstgericht medium is dat digital vol vertrouwen omarmt. Tot slot is radio het medium dat het meest verbruikt wordt terwijl men online is.
 
Wat zijn de zwakke punten van het medium?
Er zijn volgens mij drie fundamentele problemen. Het eerste is dat FMCG-adverteerders nog steeds ondervertegenwoordigd zijn op de radio. Bij de Var zijn ze amper goed voor 5% van onze omzet. Dat is paradoxaal, zeker als je weet dat alle retailers die FMCG-producten verkopen wel aanwezig zijn op de radio. Die relatieve afwezigheid van FMCG is te verklaren door hun gebrek aan ervaring, door het feit dat radio niet tot hun bedrijfscultuur behoort en dat radio in de Verenigde Staten – waar de meeste grote FMCG-adverteerders vandaan komen – nooit een groot nationaal medium is geweest. Daar komt nu stilaan verandering in, dankzij digital. Daarnaast moeten we er rekening mee houden dat Europa op twee snelheden evolueert, wat radio betreft. Enerzijds zijn er landen als België, Frankrijk, Nederland, Zwitserland, enzovoort, waar radio het zeer goed doet. Anderzijds zijn er andere, zoals Engeland, Duitsland of Italië waar het minder goed gaat. Het is dus niet evident om het medium aan te bevelen op Europees HQ-niveau. Derdeelement: 85% van de jongeren die in het vak van de reclamecreatie willen stappen, wil Art Director worden. Alle CD’s zitten met de handen in het haar in hun zoektocht naar goede copywriters. Daarom gaat Radio Group proberen een Copy Academy op te richten met Ulbe Jelluma en Philip Maes. De eerste Radio Master Class vindt op 17 juni plaats in Cannes.
 
De Radio Group koos onlangs voor een nieuwe baseline, ‘Radio Forever’, die geïllustreerd wordt door het symbool van het oneindige. Welke ankerpunten brengen de vier nationale regies samen binnen deze groepering?
Radio voert zijn promotie al meer dan tien jaar op een globale manier en dat is volgens mij uniek genoeg om te worden benadrukt. Zelf heb ik het geluk dat ik 80% van mijn tijd aan de promotie van het medium kan besteden. De hele strategie die we bij Radio Group ontwikkelen en die navolging begint te vinden binnen de EGTA, is gebaseerd op vier pijlers: ROI, creativiteit, sterke merken en digital.
Dat zijn ook de ankerpunten van de strategie die de Var volgt. Creativiteit wordt de kern van onze strategie voor de twee komende jaren, naast ROI. In dat verband, en da’s een scoop die ik nu meegeef, gaan we in het verlengde van de studie rond de impact van radio die we met Google gevoerd hebben, samen met GfK een onderzoek starten op basis van hun consumentenpanel. Dat zal het effect op de verkoop meten van zeven monomediale radiocampagnes.
 
Behoort digital ook tot jullie prioriteiten?
We werken veel op digital in ruime betekenis; we beschouwen het als een laboratorium voor onze eigen media. Dat is een van de redenen waarom de Var in Pebble gestapt is. Met de VRT die al vergevorderd is op het vlak van digital, gaan we ook in de ‘Radio over IP’ technologie investeren. Die moet het op termijn mogelijk maken de reclameboodschappen te segmenteren. Binnen vijf jaar is radio wellicht het enige massamedium dat samen met televisie nog overblijft. Tegelijk wordt het ook een van de efficiëntste media om te targetten, dankzij digital. Dat kan de FMCG-adverteerders alleen maar interesseren. Maar dan moeten ze wel anticiperen en zo snel mogelijk ervaring opdoen met het medium zoals het vandaag is!
 
 ARCHIVE / MEDIA - AUDIOVISUAL


INTERVIEW

Ben Priest (ex Adam & Eve/DDB):

Ben Priest (ex Adam & Eve/DDB): "De meeste reclame van nu is slecht, maar dat is altijd zo geweest"DOSSIER  BTOB Awards 2018: de gouden campagnes en het mediamerk van het jaar  


De grote winnaar van de BTOB Awards 2018 is LDV United. Dat wint drie van de vier uitgereikte Gold en een Silver met ‘Dare to sponsor’ voor Special Olympics en ‘Borstfiguranten’ voor Kind & Gezin....


en savoir plus
Member only
Connectez-vous Om toegang te krijgen tot dit dossier


Mixx 2018: de gouden campagnes  


Van de 133 campagnes die ingeschreven werden de Mixx Awards 2018 van BAM, reikten de jury’s voorgezeten door Christine Jean (AG), Sonja Klein (OMG), Wim Decraene (Frucon) en Alex Thoré...


en savoir plus
Member only
Connectez-vous Om toegang te krijgen tot dit dossier


Re-evaluating Media: over de gepercipieerde en reële impact van media  


Radiocenter, het marketingorgaan van de Britste radiozenders dat radio promoot als commercieel medium, gaf begin dit jaar de opdracht aan Ebiquity om een rapport op te stellen over de marktpositie...


en savoir plus
Member only
Connectez-vous Om toegang te krijgen tot dit dossier