Fr
Close

ASSOCIATIONS

The Ppress en UPP fuseren

Donderdag 12 Oktober 2017

The Ppress en UPP fuseren

Net op de dag waarop het nieuwe CIM zijn langverwachte resultaten bekendmaakt, komen ook de uitgevers in de magazinepers met groot nieuws. Alle uitgevers van magazines (publieksbladen, vakpers, leden & socio-culturele bladen en gratis pers), inclusief hun digitale initiatieven, zullen voortaan de krachten bundelen om aldus een front te vormen en de huidige uitdagingen van de uitgevers beter kunnen aanpakken.
 
Na een unanieme beslissing van beide raden van bestuur zullen de twee bestaande federaties UPP en The Ppress dus vanaf 1 januari een enkele nieuwe federatie vormen. Hoe die zal gaan heten, is nog niet bekend, wel dat die het belang van de magazinemedia sterker zal uitdragen. Door de fusie ontstaat een federatie die zo’n 300 uitgevers vertegenwoordigt, samen goed voor een 900-tal magazines. Deze fusie zal ook aanleiding geven tot de ontwikkeling van diverse nieuwe initiatieven van en voor de magazinesector.

De huidige managers, Luc De Potter (UPP) en Marc Dupain (The Ppress), zullen de leiding blijven waarnemen. Dupain voor het algemeen management, De Potter wordt commercieel & new business directeur.

Xavier Bouckaert (CEO van Roularta, voorzitter van The Ppress en van de Europese federatie van magazines EMMA) wordt voorzitter, en Steven Van de Rijt (VDR Consulting, voorzitter van UPP) ondervoorzitter.

Xavier Bouckaert: “De uitdagingen zijn enorm. Zowel lokaal, federaal als op het Europese vlak is een bundeling van de krachten noodzakelijk om front te vormen. Bewindvoerders spelen een verdeeld landschap gemakkelijk uit elkaar vervolgt hij. Politiek lobbyen voor het uitgeversrecht, e-privacy, btw-wetgeving en andere dossiers kan je enkel vanuit een sterk verenigd front.”
 

Archief / ASSOCIATIONS