Fr


Close

INTELLIGENCE

Brightfish bewijst de impact van creativiteit op de aankoopintentie

Dinsdag 8 November 2016

Brightfish bewijst de impact van creativiteit op de aankoopintentie

Brightfish bestelde een onderzoek bij Profacts om aan te tonen in welke mate de creatieve upgrade van de spot voor Dovy-keukens efficiënt geweest is en wat voor impact creativiteit heeft op de aankoopintentie. In totaal werden 1000 Belgen ondervraagd. Tijdens het interview bleek duidelijk dat iedereen de nieuwe spot creatiever vond. De 18-49-jarigen vonden hem zelfs drie keer origineler dan de klassieke spot.
 
De respondenten associeerden de nieuwe spot overigens makkelijker met positieve dan met negatieve emoties: 11% voelde zich vrolijk bij het bekijken ervan, 6% enthousiaster. Tot slot legde het onderzoek ook de link tussen de positieve emoties en een hogere aankoopintentie. Van de kijkers die de spot positief beoordeelden, zegt 24% bereid te zijn bij Dovy te kopen. De aankoopintentie lag twee keer minder hoog bij mensen die negatieve gevoelens aan de spot toekenden. In de leeftijdscategorie die bezig is met de aankoop van een nieuwe keuken, is er niet alleen meer belangstelling, maar werd ook een toename van de aankoopintentie met 10% vastgesteld, in vergelijking met de originele spot.

Archief / INTELLIGENCE