Fr


Close
< TERUG NAAR DE LIJST


Verantwoordelijke fondsenwerving en relatiebeheer


  Temps plein   Experimenté (non cadre)   Master   Dutch   Contrat permanent
Dinsdag 22 Maart 2022


Algemene informatie Functie

 • Verantwoordelijke fondsenwerving en relatiebeheer
 • Tewerkstellingspercentage: 100% Niveau: functieklasse A+ 
 • Departement: Centrale administratie; CA90 - Directie Communicatie en Marketing 
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 04-04-2022

Jouw opdracht
 • Je bepaalt de strategie voor fondsenwerving en relatiebeheer en waakt over de goede uitvoering ervan. Je zet de lijnen uit, maakt een acquisitieplan op en verbetert processen.
 • Je bent de eindverantwoordelijke voor het werven van fondsen van zowel bedrijven, stichtingen en fondsen als particuliere schenkers.
 • Je coacht en stuurt het team Relaties binnen de directie Communicatie en Marketing aan. Dat team bestaat uit fondsenwervers, de medewerker relatiebeheer en de coördinator van de wetenschappelijke nascholing.
 • Je doet aan prospectie, zet je eigen netwerk in, werkt via intermediairs en ambassadeurs en breidt het netwerk van de universiteit mee uit. Je verstevigt en onderhoudt relaties met schenkers en belanghebbenden. Je creëert toegang tot de juiste netwerken en helpt met relatieopbouw.
 • Je adviseert en ondersteunt het management van de universiteit en adviseert UGent’ers met vragen of voorstellen betreffende fondsenwerving en relatiebeheer.
 • Je werkt met financiële targets, monitort en meet de resultaten, ontwikkelt plannen om bij te sturen, evalueert en rapporteert. Je bevraagt de markt en bevraagt schenkers. Je houdt data bij en zet ze in om fondsenwervingsacties bij te sturen. 
 • Je komt met voorstellen voor campaigning en communicatie om de fondsenwervingsacties kracht bij te zetten.
 • Je rapporteert aan de directeur Communicatie en Marketing en de Commissie Fondsenwerving en werkt samen met de teams Marketing, Interne Communicatie en Externe Communicatie. 

Voor meer informatie in verband met de functie-inhoud kan je contact opnemen met  Emmelien Werbrouck via Emmelien.Werbrouck@UGent.be. (Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door maar solliciteer online.)  

Jouw profiel
 • Je hebt een uitgebreide ervaring met stakeholder management, belangenbehartiging, corporate affairs of fondsenwerving. 
 • Je hebt ervaring met het coachen en aansturen van een team.
 • Je inspireert, legt gemakkelijk contacten en bent in staat mensen te verbinden.
 • Je bent visierijk en kan die visie ook vertalen naar concrete plannen en resultatenJe bent een natuurlijke leider en hebt een stevig netwerk.
 • Je schakelt snel, ook tussen strategie, tactiek en uitvoering.
 • Je hebt commercieel inzicht en zoekt steeds naar vernieuwing en verbeteringJe bent geboeid door de academische wereld, bent een meesterverteller en kunt wetenschap op een toegankelijke manier uitleggen.
 • Je bent vertrouwd met de courante software voor fondsenwerving en CRM.
 • Je bent een doorzetterJe hebt inzicht in het politieke landschap, het middenveld en de industrie en doorziet maatschappelijke evoluties.
 • Je hebt commercieel inzicht en denkt zowel communicatief als kosteneffectief 

Toelatingsvoorwaarden
 • Je bent in het bezit van een diploma van master (of daarmee gelijkgesteld diploma) en je kan een kopie voorzien van je diploma op het moment van je kandidatuurstelling (inclusief een NARIC-gelijkwaardigheidsattest voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie)
 • Je bezorgt ons tijdig (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) alle gevraagde documenten (zie “Interesse?”) 

Aan de toelatingsvoorwaarden moet voldaan worden op de uiterste inschrijvingsdatum.  

Ons aanbod
Je wordt tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in functieklasse A+ met een verloning volgens salarisschalen 9.1 t.e.m. 11 afhankelijk van de relevante ervaring. Lees op onze website meer over de ATP-salarisschalen.  

We bieden een boeiende job met een aantrekkelijke loopbaan, 36 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, terugbetaling van je abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, een hospitalisatieverzekering, ecocheques en een ruim vormings- en opleidingsaanbod. Bekijk het volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.  

Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit een dossierselectie, een eliminerend geschiktheidsonderzoek en een eindselectie. Het geschiktheidsonderzoek en de testen zullen op het niveau van de functie worden afgenomen. Je wordt bij elke stap in het selectieproces op de hoogte gehouden van je kandidatuur.

We vinden het belangrijk dat elke persoon in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven. Heb je een beperking? Geef ons vooraf een seintje via selecties@ugent.be zodat we redelijke aanpassingen kunnen voorzien.  

Voor meer informatie omtrent deze selectieprocedure kan je contact opnemen met de afdeling Werving en Selectie via selecties@ugent.be. Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door maar solliciteer online.  

Interesse?
Bezorg ons uiterlijk op 04-04-2022 om 23.59 uur de volgende documenten:  
 • Je cv 
 • Je motivatiebrief
 • Een kopie van je hoogst behaalde diploma relevant voor deze functie. Heb je dit als huidige UGent-medewerker eerder ingediend, dan hoef je dit niet opnieuw te doen.
Indien je je diploma buiten de Europese Unie behaald hebt (met uitzondering van diploma's behaald in het Verenigd Koninkrijk vóór 31 januari 2020): een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) 

Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door, maar solliciteer online via deze toepassing. Kandidaturen die ons op een andere manier bereiken (vb. via e-mail) kunnen we niet als ontvankelijk beschouwen.   

Solliciteren
UGent
Universiteit Gent

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden. De Universiteit Gent voert een actief gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren.Contactpersoon