Fr

CREATIONS

The Oval Office sensibiliseert voor hormoonverstoorders

Woensdag 19 Juni 2024

The Oval Office sensibiliseert voor hormoonverstoorders

Op vraag van de FOD Volksgezondheid heeft The Oval Office in samenwerking met de gewesten en gemeenschappen een sensibiliseringscampagne gemaakt rond hormoonverstoorders.
 
De campagne gebruikt een ludieke visuele stijl om hormonale problemen te belichten en tegelijk praktische, eenvoudige en gemakkelijk te begrijpen adviezen aan te reiken.
 
De campagne wordt voornamelijk online gevoerd (Facebook, Instagram, YouTube en Pinterest), waarbij gebruik wordt gemaakt van twee campagnefilmpjes, een reeks illustraties en content. Affiches en postkaarten worden beschikbaar gesteld aan dokterspraktijken, ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en ziekenfondsen.

Archief / CREATIONS