Fr

AGENCIES

Expansion viert new bizz

Donderdag 23 Februari 2023

Expansion kondigt de winst aan van meerdere nieuwe klanten, dit na een paar pitches.

Te beginnen met de tuincentrumketen Tournesols, die Expansion koos voor de lanceringscampagne van zijn nieuwe vestiging in Namen. De campagne, die gepland is voor maart 2023, wordt gevoerd in tv, radio, affichage en SoMe. Tournesols is al aanwezig in Henegouwen met twee tuincentra.

Verder viel ook de FOD Volksgezondheid voor het bureau. Expansion zal twee nationale sensibiliseringscampagnes creëren voor de overheidsdienst.

De eerste is een sensibiliseringscampagne over het overmatig gebruik van psychotrope geneesmiddelen in België en is gericht op gezondheidswerkers (huisartsen, apothekers en psychologen). Het doel is de dialoog te bevorderen tussen verzorgend personeel en patiënten, met als ambitie het gebruik van de geneesmiddelen te verminderen. Expansion zal instaan voor de communicatie via een website, een online marketingcampagne, nieuwsbrieven, affiches en printadvertenties.

De tweede campagne zal gericht zijn op passagiers in luchthavens en trein- en metrostations om hun aandacht te vestigen op het belang om de invasie van exotische soorten (planten en dieren) op ons grondgebied te voorkomen. Expansion zal verantwoordelijk zijn voor de creatie van het concept van de campagne en voor de uitvoering ervan in verschillende media: affiches (in reisbureaus en luchthavens), banners, organische en gesponsorde posts op sociale media en digitale affichage in luchthavens.

Tot slot herinnert Expansion eraan dat de Waalse overheidsdienst (SPW) het bureau eind 2022 heeft geselecteerd voor een campagne over voedselverspilling in Wallonië. Dit actieprogramma, dat ‘Plan REGAL’ heet, heeft als doelstelling om tegen 2025 voedselverlies en -verspilling met 30% te verminderen. Om dit doel te bereiken wordt een reeks communicatie- en sensibiliseringsacties opgezet voor het grote publiek. De campagnes lopen op tv en radio, online en op de sociale media.

Archief / AGENCIES