Fr


Close
TERUG NAAR DE LIJST

'Social Media zijn niet meer de taak van CM', door Christophe Chantraine (TBWA)

Maandag 26 Oktober 2015


'Social Media zijn niet meer de taak van CM', door Christophe Chantraine (TBWA)

Waar is de onschuldige tijd van de poesjes en het aantal likes verzekerd gebleven? Grote spelers als Facebook of Twitter zijn uitgegroeid tot heuse oorlogsmachines en ze positioneren zich vandaag als krachtige tools voor merken om hun marketingdoelstellingen te verwezenlijken, aan de hand van gesponsorde links in de newsfeed. Deze bedrijven hebben goed begrepen dat ze om meer adverteerders te kunnen aanspreken ze die ook moeten kunnen geruststellen en prestaties garanderen.

Dat geruststellen van adverteerders is nodig, omdat je om hun vinger van de knip te krijgen met vertrouwde oplossingen op de proppen moet komen. Je kunt bijvoorbeeld GRP’s kopen op Facebook of je reach en de frequentie van je impressies verschillende weken op voorhand veilig stellen.

Prestaties zijn essentieel, want de potentiële business impact die een goed gevoerde communicatieactie op Facebook kan hebben, moet met ronkende cijfers bewezen worden. Een blik op de ‘Success stories’ van de site ‘Facebook for business’ zou je moeten overtuigen dat deze aanpak gefundeerd is.

Met aanzienlijke investeringen en de verwachting van doorslaggevende resultaten, impliceert de nieuwe business realiteit van de sociale media nieuwe methodes, nieuwe tools en nieuwe specialismen om de merkinitiatieven te sturen.

Een met uitsterven bedreigde soort in dit verband is de Community Manager. Dit polyvalente creatieve wezen dat opdook toen de sociale platformen begonnen door te breken, moet nu zijn plaats vinden in een jungle die alsmaar vijandiger staat tegenover zijn talent.

Hij (of zij) is een beetje strateeg, manager, copywriter, designer en media buyer, maar zelden volledig opgeslorpt door een van deze rollenis, maar moet zich vandaag positioneren als traditionele profielen die proberen zich het terrein dat hem historisch (nou ja, what’s in a name) voorbehouden was opnieuw toe te eigenen. Hoe kun je bijvoorbeeld je legitimiteit terugvinden tegenover traditionele creatieven die beter voorbereid en omkaderd zijn om grootscheepse campagnes te ontwikkelen, waarin sociale mechanismen een alsmaar centralere rol spelen?

De toekomstige uitdaging voor community managers bestaat erin te evolueren naar klassieke creatieve profielen, maar tegelijk hun praktische en technische kennis van de sociale media te valoriseren. Dat is niet iedereen gegeven, maar de meest getalenteerde spelers zouden vanaf nu in die richting geduwd moeten worden. De nieuwe situatie van de sociale media impliceert dat de spelers terugkeren naar een klassieke bureauorganisatie en dat teamwork opnieuw essentieel wordt. Nieuw is dat elke schakel vertrouwd moet zijn met de sociale media om er het beste te kunnen uithalen.

Een diepgaande kennis van de formaten en tools voor retargeting is bijvoorbeeld primordiaal voor digitale planners om campagnes te kunnen optimaliseren. Ze moeten kunnen jongleren met begrippen als targeting, retargeting, custom audiences of sequential buying, om de juiste content bij de juiste personen te krijgen, met een maximale impact voor zo weinig mogelijk kosten. Voor creatieven is het goede nieuws dat een goed idee een goed idee blijft. De uitdaging bestaat erin het aan te passen aan de normen van het platform waarop het ontplooid wordt.

Sociale media gaan iedereen aan en kunnen niet meer beschouwd worden als “de job van iemand anders”. De kansen voor wie ze beheert en verder dan zijn neus lang is kijkt, zijn groot en uiteenlopend. Toch houdt deze herovering van de sociale media door de communicatie-industrie ook een risico in. De kans bestaat met name dat ze omgevormd worden tot een enorm reclame-affichagepark en dat de intrusieve reflexen van de traditionele media opnieuw opduiken. Wat de consument uiteindelijk doet uitwijken naar andere horizonten en immuun maakt voor reclame. En misschien ligt de legitimiteit van de (ex)-CM en nieuwe experten precies hier: ons behoeden voor onze oude demonen?