Fr

INTELLIGENCE

WFA neemt gebruik AI door marketeers onder de loep

Dinsdag 26 September 2023

WFA neemt gebruik AI door marketeers onder de loep

Volgens een nieuwe WFA-studie zijn meer dan drie vierde van de adverteerders (78%) van plan generatieve AI te integreren in hun marketingstrategieën. 45% doet dat zelfs al. Slechts 14% van de respondenten stelde geen concrete plannen te hebben op dat vlak. Respondenten gaven aan generatieve AI vooral in te zetten voor content creation (74%), personalisatie en customer experience (58%) en content ideation (55%). Bij de voordelen van generatieve AI werd vooral verwezen naar meer productiviteit en efficiëntie (89%), lagere kosten (76%) en betere creativiteit (46%). Bij de risico’s kwamen vooral data protection, privacy en copyright naar boven (77%). Ook brand safety en DEI-issues blijken respectievelijk 71% en 54% van de respondenten zorgen te baren. Ook regelgeving, jobimpact (onder andere in de creatieve industrie) en duurzaamheid doen vragen rijzen.

De enquête werd gevoerd bij een 70-tal (grote) adverteerders en de resultaten zullen dienenals vertrekpunt voor meerdere peer-to-peer forums van de WFA om de grote uitdagingen van AI aan te pakken.

Archief / INTELLIGENCE