Fr

MEDIA

Digitale reclame-inkomsten op de RTBF stijgen met 15%

Dinsdag 25 April 2023

De RTBF heeft zijn rekeningen voor 2022 gepubliceerd. Die vertonen een nettoresultaat van 8,1 miljoen euro (tegenover 3,3 miljoen een jaar eerder) en een bedrijfswinst van 8,9 miljoen (tegenover 4,1 miljoen). De EBITDA bedroeg 18 miljoen.
 
De inkomsten van de openbare omroep stegen met 7,8% tot 442,7 miljoen, waarvan 70,5 miljoen uit reclame (-0,3%). Per medium bedroeg de reclame op televisie 42,7 miljoen (+3%), tegenover 22,9 miljoen voor radio (-9%) en 4,9 miljoen voor digitaal, een sterke stijging (+15%).

Archief / MEDIA