Fr

CREATIONS

Bonka Circus doet de dingen niet half voor UGent

Dinsdag 21 Februari 2023

Bonka Circus doet de dingen niet half voor UGent

Bonka Circus bedacht een nieuwe imagocampagne voor UGent. Die verandert de bekende slogan van de universiteit 'Durf Denken' in 'Denk Durven'.
 
De aanpassing wordt gerechtvaardigd door de moeilijke tijden waarin we leven, vooral door grote maatschappelijke problemen, zoals de stijgende kosten van levensonderhoud en de klimaatverandering. Met andere woorden, in de huidige wereld en samenleving moet kritisch denken worden omgezet in kritisch handelen, want 'denken is pas het halve werk', zoals de creaties benadrukken.
 
‘Denk Durven’ is onderverdeeld in vijftien thema's, die worden verspreid in DOOH, via intern communicatiemateriaal, online (waaronder een speciale website) en via SoMe.

Archief / CREATIONS