Fr

MEDIA

Onafhankelijke radiostations zien economische veerkracht achteruitgaan

Zondag 19 Februari 2023

De CSA heeft een rapport gepubliceerd over de financiële gezondheid van onafhankelijke radiostations in de Franstalige Gemeenschap.
 
Het rapport analyseert de door de CSA gecontroleerde boekjaren tussen 2017 en 2021. Het duidt de neerwaartse trend waaraan onafhankelijke radiostations onderhevig zijn op het vlak van hun omzet en middelen. Ze wordt in het rapport beschreven als zorgwekkend.
 
De CSA stelt een neerwaartse trend vast voor de verschillende geanalyseerde parameters: tussen 2017 en 2019 is het totale omzetcijfer van 59 onafhankelijke radiostations die in de twee vergunningsperiodes actief waren, met bijna 300.000 euro gedaald. In dezelfde periode daalden hun reclame-inkomsten met 32%, meer bepaald van 1,3 miljoen naar 890.000 euro.

Archief / MEDIA