Fr

MEDIA

Kristallen bol, door Griet Byl (MM)

Zondag 15 Januari 2023

Kristallen bol, door Griet Byl (MM)

Het nieuwe jaar is amper vijftien dagen bezig en de trendrapporten zijn al niet meer op twee handen te tellen, ook in onze sector. Al naargelang de auteur en het geanalyseerde medium klinkt de ene voorspelling al wat somberder dan de andere.

Voor de nieuwuitgevers bijvoorbeeld voorspelt de gerenommeerde Brits-Amerikaanse professor journalistiek Damian Radcliffe in een artikel dat opgepikt werd door What’s New in Publishing een complex jaar, met uitdagingen op het vlak van reclame, vertrouwen en het bereiken van GenZ. Het Digital News Report dat het eerbiedwaardige Reuters Institute uitgeeft in samenwerking met de universiteit van Oxford, trekt dan weer de aandacht op de huidige context van inflatie en onder druk staande huishoudbudgetten, in een wereld waar ‘news avoidance’ almaar populairder lijkt te worden.

Toch hoeven de uitgevers volgens Radcliffe niet meteen te wanhopen: de advertentie-inkomsten zouden blijven groeien, zij het trager dan oorspronkelijk was gedacht, en ook het aantal abonnementen zou positief blijven evolueren. Hij ziet ook een teken van hoop in de tijd die de gemiddelde internetgebruiker besteedt aan mediaconsumptie: gepubliceerde content vertegenwoordigt daarin 2u09 minuten per dag. Dat is weliswaar minder dan op de sociale media (2u28 minuten), maar wel 3% meer dan een jaar eerder.

Het gros van de uitgevers is zich uiteraard terdege van deze meervoudige uitdagingen bewust en probeert op behoorlijk creatieve wijze uit de hoek waar de klappen vallen te blijven. Zo zijn de respondenten van het Digital News Report vast van plan om volop in te zetten op duidende content, Q&A formats en inspirerende verhalen via alternatieve kanalen, om het vertrouwen op te krikken en het vermijdingsgedrag van heel wat mensen tegenover nieuws aan te pakken. Ze experimenteren ook met bijvoorbeeld verticale videoformaten op TikTok, Instagram en YouTube met de duidelijke bedoeling de jongere generatie te bereiken. Ook podcasts, digitale audio en e-mail newsletters blijven populair. Tegelijk integreren mediabedrijven AI stilaan in hun producten en experimenteren met nieuwe toepassingen als ChatGPT and DALL-E 2 – maar hoe dat zal uitdraaien valt nog te bezien.

Het zijn maar een paar van de bedenkingen die we haalden uit de rapporten die we overliepen en pas binnen twaalf maanden weten we wat voor jaar 2023 zal zijn geworden. Bij MM timmeren we ondertussen vlijtig verder aan onze eigen plannen voor de nabije toekomst. Zo zijn MM Tech, ons multichannel martech en adtech redactionele project, alsook het spiksplinternieuwe digitale magazine dat we deze lente op je loslaten twee bijzonder veelbelovende initiatieven waar we met graagte onze schouders onder zetten, om aldus de vinger aan de pols te houden van wat we nog steeds beschouwen als een van de boeiendste sectoren die er zijn. Geen Blue Monday voor ons morgen, the best is yet to come en dat is precies wat we ook jou toewensen in dit nieuwe jaar.

Archief / MEDIA