Fr

AGENCIES

Catherine Hubaut (Gamned!): "We zijn een performance bureau dat agnostisch is op het vlak van tech"

Woensdag 14 December 2022

Catherine Hubaut (Gamned!):

Ze was de eerste medewerkster van Jean-François Zirger, bij wie ze in 2018 in dienst trad, eerst als sales director en vervolgens als deputy managing director. Nu wordt ze managing director tout court van Gamned! Benelux.

Jean-François Zirger van zijn kant verlaat Gamned!, maar de Benelux niet helemaal, want hij gaat aan de slag binnen de overkoepelende structuur van Biggie Group, waar hij verantwoordelijk wordt voor ontwikkeling. Dit wordt een nieuwe uitdaging voor deze voormalige werknemer van Orange die erin slaagde het merk Gamned! in minder dan vijf jaar een plaats te geven op onze markt.

Ook Catherine Hubaut kan prat gaan op een solide carrière in de media. Voor ze bij Gamned! begon, werkte ze tien jaar bij Brightfish en daarvoor ruim drie jaar bij Sanoma. Ze startte haar carrière bij Mobistar en werkte ook nog bij Pharmavision en Publifer.

We gingen haar opzoeken.

Kun je ons om te beginnen vertellen wat je benoeming en de stap opzij van Jean-François Zirger voor de Belgische structuur betekenen?

De Belgische structuur is eigenlijk belast met de Benelux. Dat is belangrijk, omdat een van de doelstellingen van de nieuwe Biggie-groep erin bestaat de expertise van Gamned! inzake digital en performance op Europees niveau te versterken. Daarom hebben we trouwens onlangs kantoren geopend in Italië en Tsjechië.

Mijn vroegere functie wordt niet als zodanig overgenomen, aangezien wij de dingen globaal op Benelux-niveau bekijken. We gaan ons model herzien om het nog flexibeler te maken en volgens dezelfde logica gaan wij de expertisegebieden verbreden om zo goed mogelijk aan de vraag van onze klanten te kunnen voldoen. We gaan dus ook voor meer functies rekruteren.

Wordt er dus groei neergezet? Wat zijn jullie doelstellingen voor het komende jaar?

We gaan dit jaar een groei van 40% realiseren, en we rekenen op dezelfde groei voor 2023. Dat is ambitieus, dat weet ik, maar realistisch in zoverre dat deze groei aangedreven wordt door twee factoren die integraal onderdeel vormen van het DNA van Gamned!: enerzijds de steeds centralere plaats die performance-based campagnes innemen in de mindset van onze klanten, en anderzijds, als gevolg daarvan, het belang van data: welke data te gebruiken, hoe ze te gebruiken en met welke tools. We ondersteunen onze klanten ook op dit gebied, en ik kan nu al meegeven dat we in 2023 en 2024 nog relevanter zullen zijn op dat vlak.

De eerste hefboom voor onze groei is de verschuiving naar OLV die nu ook doorstoot naar nieuwe modellen, zoals blijkt uit de komst van reclame op de streamingplatformen van een aantal grote spelers, naast de videoplannen die we hier in België al kunnen activeren op Auvio en VTM GO.

Dan is er het belang van consistente metingen tussen lineaire TV, catch-up TV, VOD, enz. en ook de telco’s zouden trouwens het spel moeten meespalen. Er is ook de kwestie van de inventarissen die ik beschouw als de andere grote uitdaging voor de markt, en meer in het bijzonder voor lokale regies die de neiging hebben het aanbod te beperken tot hun eigen ecosysteem en hun eigen universum. We moeten deze inventarissen openstellen om de prestaties te verbeteren.

Jullie organiseerden onlangs een webinar rond DOOH. Is dat ook een hefboom?

We krijgen steeds meer aanvragen om offline affichagecampagnes te versterken, via geo-localisatie en re-messaging. Op digitaal niveau heeft het DOOH-aanbod zich de afgelopen maanden bijzonder sterk ontwikkeld, met nieuwe netwerken met specifieke doelgroepen, een kwalitatieve omgeving zoals Basic Fit, benzinepompen, stations, enz. Dit stelt ons in staat de conversiefunnel te volgen vanaf de awareness fase tot aan de consideration, door engagement te genereren via remessaging op mobile en ten slotte conversies te meten op het internet of in drive-to store.

In feite – en dat proberen we ook voor tv of audio - is ons doel omnichannel campagnes te activeren door de prestaties van de verschillende componenten te meten op basis van objectieve en relevante attributiemodellen.

Je benadrukt ook de diversiteit van de tools.

Ja. Wij definiëren onszelf als een performance bureau dat volledig agnostisch is inzake technologie. Hierdoor kunnen we vandaag samenwerken met Xandr op Netflix, maar ook met Amazon op Twitch, en morgen op Prime Video.

Bied je Netflix Frankrijk aan je Benelux-klanten aan?

De commercialisering is vrij kwalitatief en wij kunnen onze klanten inderdaad ook op dat niveau bedienen, via Frankrijk. Wij krijgen aanvragen van adverteerders die een activiteit op deze markt ontwikkelen en die in dit platform willen investeren. We hebben deze aanvragen ingediend bij Xandr en Netflix, en we wachten op hun antwoord... Het aanbod wordt in het eerste kwartaal van 2023 echt geopend op de Franse markt en als het zover is, zijn we klaar voor de Belgische markt.

Archief / AGENCIES