Fr

AGENCIES

Denis de Groote (Pivott): "We willen merken helpen om de nauwe band met hun consumenten te herstellen"

Zondag 11 December 2022

Denis de Groote (Pivott):

Sinds iets meer dan vijf jaar staat Denis de Groote aan het hoofd van Pivott. Daarvoor had hij er een gevarieerde carrière bij zowel de adverteerder als aan publishers- en ondernemerszijde opzitten. Dankzij zijn welgevulde carrière is hij een van de best geplaatste waarnemers van de evoluties in onze sector. Samen met zijn vijftiental medewerkers vat hij die samen in een nieuwe positionering van zijn bureau.
 
Jullie schreven je positionering neer in een ‘manifesto’ en dat begint met een vaststelling: de wereld staat op zijn kop, ook gemerkt? Dat klinkt ironisch, maar ook bijzonder confronterend.
 
Onze wereld is confronterend. Als je terugblikt op al wat er in de afgelopen drie of vier jaar is gebeurd, krijg je een hallucinant beeld te zien. We evolueren naar een model dat we nog niet kennen. Het is een beetje zoals een haarspeldbocht nemen: het voelt niet erg comfortabel, je moet aan het stuur draaien, remmen en weer gas geven, zonder te weten wat er achter de bocht ligt.
 
Dit alles veroorzaakt onrust en tegelijker doet het ons beseffen hoe belangrijk de mensen die dichtbij ons staan zijn, net zoals de banden die je mettertijd gesmeed hebt. Dat is de basis van het Pivott Manifest: wij willen merken helpen om opnieuw een nauwe band met hun consumenten te smeden, door inhoud te personaliseren, onze creaties magie mee te geven, onze beloften zinvol te maken en gegevens en technologie verstandig te gebruiken en ten dienste van het doel te stellen. Dat zijn de grote lijnen van onze herpositionering.
 
Kun je wat meer details geven? Schetsen waar Pivott vandaan komt en naartoe gaat?
 
We hebben Pivott uitgebouwd tot een bureau gespecialiseerd in technologie, automatisering en hyperpersonalisering, waarbij creativiteit enigszins ondergeschikt was en efficiëntie het sleutelwoord. Dat laatste blijft natuurlijk het geval, maar we moeten ons ook aanpassen aan de groeiende weerstand tegen irrelevante reclame en aan de vraag naar kwaliteit op alle niveaus bij de nieuwe generatie.
 
Als bureau geloven we dat we een aantal zaken in ere moeten herstellen. Ten eerste het vertrouwen van mensen in merkcommunicatie, en in zekere zin kan technologie daarbij helpen. Maar onze rol is niet langer het hyperpersonaliseren van reclame via data, maar eerder merken te helpen om opnieuw nauwe banden te smeden. Dat is onze claim: rebuilding intimate connexions.
 
In feite is dat wat we elke dag met elkaar moeten doen. Als persoon heb ik, zoals velen van ons, beseft in welke mate corona de nadruk had gelegd op de essentie van menselijke relaties: oprechtheid, authenticiteit, emotie. En merken hebben de plicht om deze vertrouwensband te herstellen, door de initimiteit en authenticiteit van de relatie, door een respectvol gebruik van data en door creativiteit. Dit is de basis van onze herpositionering.
 
En welke plek laat je voor het hoofd?

Ik gebruik mijn hoofd om ervoor te zorgen dat we fouten vermijden, om de performance van onze investeringen voor de merken te cultiveren, maar ik werk met mijn klanten, mijn werknemers en mijn partners vanuit mijn hart. Met drie waarden die ophangen in ons kantoor: passie voor het vak, respect en een oprecht discours.
 
Is dat niet strijdig met het streven naar performance?
 
Dat aspect heb ik proberen samen te vatten door het “de potentiële verdwijning van de upper funnel te noemen”. We zitten in het tijdperk van alles nu en nu meteen, zoals ik al zei, en veel adverteerders willen onmiddellijke impact. Maar het belangrijkste is om het vertrouwen te herstellen. En investeren in naambekendheid, om iedereen te laten begrijpen wat een merk te bieden heeft, lijkt me geen overbodige luxe.
 
Hoe vertaalt deze nieuwe positionering zich in jullie dienstenaanbod?
 
Allereerst is er wat ik ‘real time creativity’ zou willen noemen: een project dat we voor ING hebben ontwikkeld, een soort Top Top revisited met toevoeging van purpose, zoals in de campagne waarin we jongeren bewustmaken van de geldezelproblematiek. Dat is ook de rol van een bureau als Pivott: merken in staat stellen beter te communiceren, een standpunt in te nemen over sociale en maatschappelijke kwesties. Zo creëren we vertrouwen en smeden we nauwe banden.
 
Dan is er die nieuwe focus op creativiteit, copywriting... Ik denk dat het creatieve product weer essentieel wordt - het klinkt misschien als een cliché, maar het is een realiteit. Ik zie steeds meer klanten met oog voor goede creativiteit, “altijd slim, creativiteit” zoals onze klant Aldi zou zeggen. We willen deze creatieve tone-of-voice doortrekken naar de sociale media.
 
De derde manier is het bijna granulaire begrip van de werking van de motor achter de trilogie klant-werknemer-partner.
 
Ten vierde werken we aan het opleidingsaspect. Aangezien sociaal een commodity geworden is, moeten we ons kennis- en expertiseniveau voortdurend verhogen. We hebben alle Facebook- en Google-certificaten, we zijn Salesforce Agency Partner geworden, maar we helpen onze klanten ook om hun SoMe-teams op te leiden met onze Upskills-divisie. Pivott is ook betrokken bij de oprichting van start-ups binnen de Brandbloxx-groep, zoals voor Wellbeing, een AI die het welzijn van werknemers in realtime meet, of ValYu, een nieuw digitaal platform dat merken en consumenten met elkaar verbindt voor wedstrijden, cashback of digitale coupons.
 
Ik ben een intrapreneur en gelukkig kan ik rekenen op partners die ons helpen ideeën waarmee we binnen het bureau experimenteren tot leven te wekken. Voldoen aan de behoefte aan snelle impact, vorming, expertise en vereenvoudiging dragen allemaal bij tot het smeden van nauwe banden.
 
Die connecties zijn ook te vinden in het ecosysteem van Aldi-bureaus en in de Brandbloxx-groep waartoe Pivott behoort.
 
Wij hebben inderdaad een uitstekende relatie met Serviceplan en BOA, de twee partners waarmee wij voor Aldi de meeste interactie hebben. We hebben kunnen meewerken aan de uitstekende uitvoering van campagneconcepten zoals Willie Witloof, dat onlangs een Effie won, en dit stimuleren we met de klant. Twee keer per jaar hebben we een vergadering met alle CEO's van de bureaupartners van Aldi, en deze meetings dragen bij tot de versterking van dit ecosysteem. Aldi heeft een respectvolle prestatiecultuur en koestert een passie voor het vak die perfect bij ons past.
 
Brandbloxx wordt ook steeds belangrijker. Momenteel omvatten al deze "blokken" ten dienste van de merken een twintigtal stuks.

De ambitie is om een ecosysteem te creëren van onafhankelijke bureaus die elk expert zijn binnen hun domein en die we activeren volgens de behoeften van adverteerders. Er zijn steeds meer klantensynergiën en uitwisselingen van talent.
 
Pivott verwijst ook op vooruitziendheid tegenover wat er gaat gebeuren. Zoals de metavers of NFT's waarmee we experimenteren, of zoals toen TikTok een paar maanden geleden op onze markt kwam... Sindsdien hebben we een speciale relatie met hen kunnen opbouwen. De adverteerders die we vandaag op TikTok zetten, halen vrij uitzonderlijke resultaten, zowel organisch als betaald.
 
Jullie naam is dus relevanter dan ooit.
 
In ons leven als consument en als burger is wendbaarheid belangrijker dan ooit. Het is niet voor niets dat ik toen ik in 2017 het roer overnam als CEO van Just Agency, vrij snel besloten heb om het om te dopen tot Pivott. Aanpassingsvermogen is wellicht de grootste troef voor een bureau vandaag, “een onbepaalde soort die voortdurend in beweging is”, zoals Karen Corrigan zou zeggen. En om de daad bij het woord te voegen, lanceren we onze allereerste reclamecampagne voor Pivott, gericht op alle marketeers die dagelijks 99 problemen moeten oplossen.

Archief / AGENCIES