Fr

INTELLIGENCE

What's up in house & home?

Zaterdag 19 November 2022

What's up in house & home?

In het kader van zijn reeks sectorwebinars over trends in de verschillende sectoren van onze economie en hun impact op onze industrie, bogen DPG Media en InSites Consulting zich in oktober over de home&deco sector. Inhouse culture &trends consultants Claire Powell en Diana Goderich gaven ons graag extra tekst en uitleg bij de voornaamste insights.

Net zoals de eerste aflevering in deze reeks sectorwebinars baseerde DPG Media zich ook deze keer op research gevoerd door Space Doctors, het departement gespecialiseerd in culturele verschuivingen en opkomende trends. Kun je om te beginnen even herinneren aan de methodologie?

Claire Powell:
Met ons departement analyseren we de veranderingen die de menselijke noden ondergaan, zoals die merkbaar zijn in de cultuur en gesignaleerd worden door ons netwerk van Illume-guides in meer dan 60 landen die de vinger aan de pols houden binnen de categorie.

Wat zijn de voornaamste verschuivingen die jullie konden vaststellen inzake home & interior?

Diana Goderich:
Onze relatie met ons huis is veranderd door corona: zoals we ondertussen allemaal weten, belichaamt ons huis sindsdien veel meer facetten tegelijk, omdat veel activiteiten van buitenshuis naar binnenshuis verplaatst werden (sport, vrienden, werk, …). Daardoor werden onze woningen het toneel van zowat al onze activiteiten en transformeerden ze tot complexe ruimten, in die mate dat ze rechtstreekse concurrentie betekenen voor externe ruimten.

We zijn ook sterker emotioneel verbonden met onze woning die veel intrinsieker verbonden is met wie we zijn, met onze identiteit. Ons huis is een manier om te tonen wie we zijn, aan onszelf en aan de anderen, niet alleen offline maar ook in de digitale wereld.

Daarbij komt dat de manier waarop we deze identiteit kunnen uitdrukken de afgelopen maanden uitdagender geworden is door de stijgende levenskost. Dat zorgt voor een spanning tussen onze noden en de middelen waarover we beschikken om dat te doen.

Claire Powell: Daar moeten merken zich van bewust zijn en een van de manieren om dat te tonen, is door regeneratief denken te ondersteunen. Dat is des te belangrijker in de home & interior sector. Je ziet veel meer groen geïnspireerde initiatieven en als home brand is denken met de circulaire economie in het achterhoofd een grote kans om duurzaam in te spelen op de behoefte aan identiteit én betaalbaarheid. Zo zie je bijvoorbeeld dat merken actief inzetten op upcycling. Ik denk dan aan initiatieven als de Ikea Buy Back service.

Nog een domein waarop merken zich steeds vaker concentreren is efficiëntie, door een optimaal gebruik van middelen en energie, bijvoorbeeld met meubilair dat niet gewoon opbergruimte biedt, maar ook een kamer in tweeën kan verdelen zodat die een dubbele functie kan vervullen. En door smart devices in te zetten die bepalen wat het optimale moment is om te worden gebruikt in functie van energieverbruik en -prijs.

Tot slot is ons huis meer dan ooit een plek om te relaxen en te ontsnappen aan de boze wereld, om de knop om te draaien en even uit de ratrace te stappen.

De huizenmarkt is bikkelhard en voor jongere generaties is de toegang tot een eigen stek veel minder evident dan voor hun ouders of grootouders. Moeten merken daar geen rekening mee houden in de manier waarop ze zich tot deze doelgroepen richten?

Claire Powell: In feite gaat het niet om jong of oud, wel om verschillende groepen die niet per se in het systeem passen: merken moeten de diverse omstandigheden van mensen begrijpen en daarop inspelen, los van hun leeftijd of generatie. Deze trend is al een tijdje bezig. De huizenmarkt is veel duurder geworden en daarom zie je meer alternatieve woonvormen ontstaan: meer mensen huren of delen een huis bijvoorbeeld en doen dat ook langer of in andere levensfasen dan vroeger.

Merken moeten rekening houden met het feit dat niet iedereen in staat is fundamentele veranderingen aan het huis aan te brengen en meer oog hebben voor dat tijdelijke karakter. Interessante initiatieven in dat verband zijn projecten als Feather dat upscale meubels verhuurt aan mensen die wel mooie spullen willen, maar niet bereid zijn daar gigantische bedragen in te investeren omdat het niet hun huis voor altijd is. Je ziet ook het aantal cohousing projecten toenemen, bijvoorbeeld voor eenoudergezinnen (in Frankrijk): dat gaat om meer dan om het drukken van de huurkost, maar heeft ook betrekking op het samenbrengen van gemeenschappen. Dat streven is relevanter dan ooit, zeker in het licht van de huidige energiecrisis en des te meer op de Belgische huizenmarkt die niet zo singlevriendelijk is.

Het zal je dan ook niet verbazen dat de sociale media bulken van tips & tricks om je huis tijdelijk te transformeren. Merken zouden met dit soort influencers moeten partneren en tonen hoe ze kunnen helpen om de kracht van personalisatie en transformatie toe te passen op deze ‘tijdelijke ruimten’, met energy hacks en tips voor polyvalent gebruik. Een mooie incarnatie van deze trend is wat kenners ‘Japandi’ noemen: de combinatie van Japanse en Scandinavische trends met als resultaat meubilair dat aan diverse behoeften beantwoordt dat er nog mooi uitziet ook.

Enkele jaren geleden zou het IOT onze woonervaring volledig en ten gronde veranderen. Hoe zit het daarmee? Wat voor impact heeft de technologie op de plek waar we wonen?

Diana Goderich:
Het accent is verschoven, denk ik. Consumenten stellen zich veel meer vragen over de manier waarop technologie wordt gebruikt en willen zich veiliger voelen wat dat betreft. Los daarvan gaat het niet meer alleen over gadgets en entertainment: technologie moet een fundamentelere meerwaarde bieden; denk aan energiemanagement of beveiliging. Ze moet op een betekenisvolle en duurzamere manier bijdragen tot de woonfunctie en de mogelijkheden ervan optimaal helpen benutten, dus niet meer enkel focussen op de ludieke multimediale inbreng.

Claire Powell: Maar de escapistische dimensie blijft, we kunnen die niet wegdenken. Los van de nog steeds bestaande entertainende functie situeert ze zich veeleer binnen de dimensie van diepgaand helen en emotioneel welzijn. VR kan hierbij helpen, net zoals de vele technologische functies en apps waarmee onze devices uitgerust zijn.

Diana Goderich: Dat werkt niet alleen top down trouwens, maar ook bottom up omdat consumenten zich steeds beter bewust zijn van hun gezondheid en hun lichaam en geest: ze zijn daar sterk mee bezig. 

Hoe moeten merken communiceren met al deze trends in het achterhoofd?

Claire Powell:
Ze moeten blijkgeven van een diepe, oprechte empathie en erg gepersonaliseerde communicatie.  Het komt erop aan rechtstreeks met communities te werken, om zo hun noden te begrijpen en dan met de oplossingen te komen die je meteen communiceert op plaatsen waar deze gemeenschappen connecteren, zoals Hoplr.

Merken moeten tonen dat ze concreet verandering kunnen helpen tot stand brengen in hun leven: het komt er dus op aan niet meer enkel een aspirationeel discours naar voren te schuiven, maar ook de voordelen en meerwaarde van elk merk te benadrukken.

Diana Goderich: Je hebt een zeer gesegmenteerde aanpak nodig die zich richt tot veel microgroepen, er is geen algemene benadering die iedereen kan aanspreken. Ook de purchase journey is veranderd. Voor overgaan tot eender welke aankoop informeren mensen zich allereerst, ze zoeken informatie online, peer-to-peer ook. Daar moet j ook rekening me houden in je communicatie en je tone of voice. Consumenten zullen niet zomaar geloven wat je zegt omdat jij het bent.

In feite zou je kunnen stellen dat heel wat van deze bedenkingen gelden voor meerdere sectoren. Is er iets wat Home &Decoration anders maakt?

Claire Powell:
De complete flip naar het huis als heiligdom in een stressvolle omgeving met een groot potentieel voor regeneratie aan consumenten- en merkenzijde en de manier waarop dat gebruikt wordt en aldus een asset wordt. Dit is een uitgelezen moment om te switchen naar een regeneratief huis dat ons de middelen geeft om zowel de hogere levenskost als de klimaatcrisis aan te pakken.

Dat is extra interessant in België, waar huizen belangrijk zijn en de DIY-markt heel sterk is.

Archief / INTELLIGENCE