Fr

AGENCIES

The (better) World according to Rodney, door Griet Byl (MM)

Zondag 13 November 2022

The (better) World according to Rodney, door Griet Byl (MM)

In de week na de start van de wijselijk discrete COP27 en net voor de planeet zijn 8 miljardste bewoner zou verwelkomen, organiseerde Air in samenwerking met je favoriete vakblad en The Merode een avond onder de titel ‘The Truth about a Well World’. Op het menu stond onder andere een verfrissende presentatie van Rodney Collins, EVP Global Head of Human Sciences van McCann Worldgroup, over de precieze betekenis van een ‘well world’, met andere woorden een (betere) wereld waar het goed toeven is.

In zijn talk toonde de corporate antropoloog en cultureel strategisch consultant hoe merken en bedrijven hun inspanningen kunnen herschikken om te komen tot een gezondere planeet; dat deed hij voornamelijk aan de hand van twee studies: ‘The Truth about Wellness’ en ‘The Truth about Sustainability’, twee actieterreinen met uiteindelijk dezelfde doelstelling, met name ervoor zorgen dat mens en planeet de chaos van het heden zo goed mogelijk doorstaan om morgen nog een toekomst te hebben.

Er werd gejongleerd met behoorlijk wat interessante cijfers die de spagaat van de hedendaagse burger en consument – die zoals geweten niet verlegen zit om een tegenstrijdigheidje meer of minder – perfect illustreerden. Zo vindt 87% van de aardbewoners dat het streven naar een betere wereld met meer aandacht voor welzijn de grootste uitdaging is voor morgen, maar denkt slechts 26% dat merken daar effectief mee bezig zijn, terwijl 86% dat wel van hen verwacht.

Die laatste verwachting heeft misschien wel te maken met het failliet van het vertrouwen in politiek, media en instellingen. “De chaos van invloed”, noemde Rodney Colins het, waarmee hij verwees naar de vele stemmen rondom ons die allemaal het grote gelijk claimen. In onze postmoderne zelfverklaarde gespletenheid zijn we ons daar terdege en bijzonder passief van bewust: twee derde van de Belgen denkt naar verluidt dat de wereld een betere plaats zou worden als we allemaal de sociale media zouden verlaten. Niet dat ze dat ook echt van plan zijn.

Om uit het slop te geraken impliceert de dubbele problematiek waarover de man van McCann kwam vertellen sowieso een nieuw narratief. “We moeten stoppen met het over minder en meer te hebben”, aldus onze eigen trendwatcher en futurist Tom Palmaerts (Trendwolves) tijdens het panel dat volgde op de presentatie. “Beter kunnen we het over ‘anders’ hebben en die verandering omarmen, wat allesbehalve makkelijk is waarin nostalgie de grootste verkooptool is.”

Collins wees trouwens nog op een andere opvallende en extra fundamentele paradox: de definitie en invulling van wat een betere wereld zou moeten zijn, is voor nogal wat mensen vooral toegespitst op ‘me, myself and I’, terwijl de andere, duurzame poot van de betere wereld er bij uitstek eentje is die collectieve aandacht en prioriteit vraagt. “From selfish care to community giving”, aldus de EVP. Van een ommezwaai en een uitdaging gesproken, in een samenleving waarin het kleinste gemene veelvoud als pasmunt de plaats heeft ingenomen van de grootste gemene deler. Als we daar nu eens eerst iets aan zouden doen? Alvast zeven dagen lang?

De volledige lezing "The truth about a Well World" is hier beschikbaar.

Archief / AGENCIES