Fr

BRANDS

Mentale gezondheid op het menu van Partenamut

Maandag 3 Oktober 2022

Als gevolg van de verschillende crisissen komt de mentale gezondheid van alle mensen, en in het bijzonder van jongeren in gevaar. Dat leidt tot een toename van psychische stoornissen en zelfmoordpogingen. Om jongeren in staat te stellen uiting te geven aan hun depressieve gevoelens zonder zich veroordeeld te voelen, voert Partenamut in samenwerking met Bubble Studio momenteel ‘Tu connais ce sentiment? Parles-en!’, een bewustmakingscampagne die bestaat uit een online platform met daarop anonieme getuigenissen van jongeren.

Daarnaast deelde Partenamut korte video-interviews met verschillende mentale gezondheidsexperts op de sociale media en verzamelt het informatieve content over het onderwerp op zijn website.

Partenamut koos ook voor een andere manier om jongeren te sensibiliseren, meer bepaald humor. Op 14 oktober wordt in het agentschap op de Anspachlaan een een event georganiseerd met als thema ‘Humor en geestelijke gezondheid’. Belgische komieken, waaronder Pablo Andres, André Demarteau, Dena en Fabio Allibrio, zullen onderwerpen aansnijden die verband houden met depressie, onze mentale gezondheid en de follow-up daarvan door professionals.

Partenamut zal voor zijn medewerkers ook een ronde tafel organiseren waaraan verschillende experts in mentale gezondheid zullen deelnemen.

Archief / BRANDS