Fr

BRANDS

De Genderkamer maakt een syllabus met mortierbrigade

Woensdag 28 September 2022

De Genderkamer maakt een syllabus met mortierbrigade

Naar aanleiding van de start van het nieuwe academiejaar hebben De Genderkamer en mortierbrigade Syllabuse.be online gezet, een nieuw soort syllabus. Zijn bestaansreden is de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs, en meer bepaald erover praten zodat grenzen duidelijk worden en vooral niet worden overschreden.

Het platform Syllabuse.be, dat ook zijn eigen Facebook- en Instagrampagina’s heeft, kan verrijkt worden door iedereen die dat wenst. Iedereen kan namelijk zijn steentje bijdragen door eigen ervaringen of getuigenissen te delen, of tips en raad mee te geven over hoe om te gaan met gelijkaardige situaties van grensoverschrijdend gedrag.

Naast online video en SoMe wordt de traffic gegenereerd dankzij een samenwerking met de academische uitgever Acco. In de cursussen en winkelpunten van de uitgever zijn flyers en affiches te vinden.

De mediacampagne wordt versterkt door een partnership met de VRT-radio’s StuBru en MNM.

Archief / BRANDS