Fr

INTELLIGENCE

Seen from Space - profiel crosschannel videobereik: ode aan de complementariteit

Zondag 18 September 2022

Seen from Space - profiel crosschannel videobereik: ode aan de complementariteit

Groot nieuws: voor het eerst geeft een software tool van het CIM de Belgische markt een eenduidig beeld van het videolandschap, met inbegrip van de televisiezenders, de online video van de lokale spelers en een tot dusver ontbrekende schakel: Youtube.

De gegevens zijn afkomstig uit drie bronnen: het door de CIM TAM gemeten televisiebereik van november vorig jaar, de bereikcijfers van lokale sites en apps uit de CIM Internetstudie betreffende dezelfde periode en voor Youtube, de resultaten van een specifieke enquête die in september en oktober 2021 gevoerd werd bij 2000 respondenten (die ook gebruikt werden om de duplicatie tussen online video en televisie te verfijnen).

De eerste toepassing van deze tool is de videoplanning: de mogelijkheid om te weten hoeveel contacten online uitgezonden spots toevoegen aan diegene die via klassieke televisie gepland worden, maar ook wat de meerwaarde van YouTube is tegenover lokale videoplatformen als Auvio, VTM Go, enzovoort.
We hebben de data geanalyseerd om een snel profiel te schetsen van een groot aantal klassieke en digitale kanalen. Beide mappings zijn gebaseerd op enerzijds de gemiddelde leeftijd van het gecumuleerde bereik van elk kanaal (horizontale as) en anderzijds op de berekening van de gemiddelde sociale klasse (verticale as). Ter herinnering, de sociale segmentatie berust op acht ongeveer even belangrijke segmenten, waarbij het eerste de meest gegoede categorie vertegenwoordigt.

De kruising van de assen stemt overeen met de waarden vastgesteld bij beide populaties: bijna 50 jaar en sociale groep ‘4.3’ bij de Nederlandstaligen, 47 jaar en ‘4.4’ bij de Franstaligen. De sociale groep 4 is ongeveer in het midden van de ladder. Aan beide zijden van de taalgrens is het globale landschap vergelijkbaar. Klassieke televisie wordt gekenmerkt door een hogere gemiddelde leeftijd dan die van de referentiebevolking en heeft wat de sociale groepen betreft een waarde tussen de gemiddelde en bijna 5.

Online video heeft een jonger bereik en in het algemeen beter begoed dan het gemiddelde. Maar de bereikcijfers liggen ook lager. Het grootste gewicht inzake bereik wordt nog steeds in de schaal gelegd door klassieke televisie, ook al veroudert het zwaartepunt van diens publiek enigszins.

Kortom, dit is de perfecte illustratie van wat complementariteit betekent: sterke bereikcijfers aan de ene kant op de klassieke blokken en selectiviteit op kleinere, jongere en hoger opgeleide bevolkingsgroepen die soms moeilijker te bereiken zijn via lineaire televisie.

Archief / INTELLIGENCE