Fr

CREATIONS

Bonka Circus houdt het veilig voor Binnenlandse Zaken

Donderdag 15 September 2022

Bonka Circus houdt het veilig voor Binnenlandse Zaken

Omdat het foutief opladen van je e-bike of je e-step brandgevaar kan doen ontstaan en aldus heel wat schade kan berokkenen, vroegen de FOD Binnenlandse Zaken, Bebat & Netwerk Brandweer aan Bonka Circus om dat thema op een creatieve manier aan te kaarten bij het grote publiek.

Bonka Circus introduceert een visueel opvallend beeld met veel stopping-power dat het potentiële gevaar van een ladende e-bike of e-step aantoont. Bedoeling: een emotioneel herkenbare sfeer creëren, zorgen voor een sense of urgency en aldus de kans op gedragsverandering vergroten.

Dit visuele idee werd vertaald naar een brede communicatiecampagne met onder andere online video’s en visuals die doorverwijzen naar een algemene website met tips voor veilig opladen.

Archief / CREATIONS