Fr

INTELLIGENCE

Seen from Space: Persoonlijke gegevens: nieuwsmedia boezemen meer vertrouwen in

Zondag 11 September 2022

Seen from Space: Persoonlijke gegevens: nieuwsmedia boezemen meer vertrouwen in

Het Reuters Institute for the Study of Journalism van de Universiteit van Oxford geeft elk jaar opdracht tot een grootschalig multinationaal onderzoek (46 betrokken markten in 2022) naar het gebruik van en de houding tegenover informatie via digitale kanalen. Maar de verzamelde gegevens hebben soms ook betrekking op andere aspecten. Zo bevatte de editie 2022 een vraag over het vertrouwen dat de ondervraagde consumenten zouden kunnen hebben in nieuwssites wat betreft hun manier om "verantwoordelijk met data om te gaan", zonder verdere verduidelijking van wat hiermee werd bedoeld.

De ontwerpers van de studie waren bovendien zo slim geweest om vergelijkingspunten te geven, door dezelfde vraag te stellen over sociale netwerken en e-commerce.
De Belgische Reuters-gegevens zijn gebaseerd op meer dan 2000 respondenten, met een bijna gelijke verdeling tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. Globaal gezien zijn beide landsgedeelten vergelijkbaar. De spelers die het meest waarschijnlijk "goed" met persoonsgegevens omgaan, zijn de nieuwsmedia, gevolgd door retail en de sociale media, die daarom met meer wantrouwen worden bekeken.

Toch zijn er aanzienlijke verschillen als we wat dieper graven; Bij de Nederlandstaligen is de meest voorkomende mening eentje van gematigde instemming ("tend to agree"), behalve voor sociale media, waar neutraliteit overheerst. Aan Franstalige kant is het meest voorkomende antwoord neutraal ("neither disagree, neithr agree"), ongeacht het kanaal. Personen die veel vertrouwen hebben in de verwerking van hun data vormen een kleine minderheid, vooral in het zuiden van het land. Als beide goedkeuringsmodaliteiten worden samengevoegd, blijkt er een verschil van maar liefst 20 punten (51% vs. 31%) tussen de Nederlandstaligen en de Franstaligen te bestaan wat het vertrouwen in de nieuwsmedia betreft. Hetzelfde geldt voor het vertrouwen in e-commerce en er is een kleiner maar zeer significant verschil in het vertrouwen in sociale netwerken (37% vs. 21%). Deze vertrouwenswaarde is over het algemeen hoger bij personen jonger dan 35 jaar, personen in de hogere inkomensklassen en personen die verklaren een hogere opleiding te hebben voltooid.

Als deze resultaten worden bevestigd, is dat goed nieuws voor de uitgevers, die als betrouwbaarder worden beschouwd dan andere spelers, maar ook een uitdaging voor de Franstaligen, aangezien hun vertrouwenskapitaal op het gebied van persoonlijke gegevens voor verbetering vatbaar is.

Archief / INTELLIGENCE