Fr

BRANDS

De briefing van Ritson, door Fred Bouchar (MM)

Zondag 28 Augustus 2022

De briefing van Ritson, door Fred Bouchar (MM)

“Als een bureau je uitnodigt voor de presentatie van een campagne, begint de discussie met het creatieve team logischerwijs meestal met deze basisvraag: wat was de briefing van de klant? En steevast wordt hun antwoord voorafgegaan door een lange zucht, net zoals diegene die je ontsnapt als je terugdenkt aan een pijnlijk moment.”
 
Aldus Mark Ritson in zijn eigenzinnige en bloemrijke taal die ik zalig vind, toen hij het woord nam op de onlangs door de UMA en de UBA georganiseerde Media Date. Zoals blijkt uit een door de Britten van BetterBriefs en de IPA uitgevoerde studie, waaraan de Australische professor deelnam, zijn adverteerders meestal niet in staat om hun bureaus een goede briefing te geven.
 
“De kwantitatieve bewijzen die het onderzoek opleverde, bevestigden wat zoveel bureaus al wisten en zoveel klanten niet: de briefings zijn steeds onzinniger geworden, waardoor de essentiële link tussen strategie en tactische uitvoering in het gedrang komt”, aldus een boude Ritson.
 
Laten we enkele cijfers met je delen: 80% van de klanten denkt goede briefings te schrijven, maar slechts 10% van de bureaus beaamt dat zulks daadwerkelijk het geval is. Eenzelfde percentage adverteerders vindt dat hun briefing een duidelijke strategische indicatie geeft voor de te volgen aanpak. Dit wordt bevestigd door … 6% van de bureaus!
 
“Slecht zijn in bed is één ding. Er niks van bakken in bed en denken dat je Casanova bent, is nog iets anders. Je zult nooit beter worden zolang je misplaatste zelfvertrouwen blijft bestaan”, aldus Ritson zeer trecht.
 
Voor hem gaat de echte uitdaging rond alle briefingdiscussies fundamenteel over strategie, en hij is echt niet mals voor de adverteerders: “Het is duidelijk dat veel adverteerders gewoon niet de strategische vaardigheden hebben om hun bureau een goede briefing te geven. In hun eigen wandelgangen kunnen zij er misschien mee wegkomen, maar de brief is het moment van de waarheid, waarop ze hun denkbeelden aan anderen moeten openbaren. En in veel gevallen, is de strategie niet geschikt voor de doelstelling.”
 
Met zijn karakteristieke gezond verstand herinnert Ritson ons aan drie basisvoorwaarden, drie vragen die de adverteerder zelf moet kunnen beantwoorden alvorens te denken aan het briefen van zijn bureau: Wat is mijn doelgroep? Wat is mijn positie? En wat zijn mijn doelstellingen? (meer hierover hier).
 
“Je hoeft geen perfect antwoord op deze vragen te hebben. Dat is onmogelijk. Maar je moet wel een antwoord hebben. Als je de drie bovenstaande vragen gewoon duidelijk en nauwkeurig beantwoordt, zit je bij de beste 10%. De lat ligt echt laag.”
 
Voor Ritson zijn duidelijkheid, een goed inzicht en vooral eenvoud de sleutelelementen van een succesvolle briefing. Hij hamerde er ook op dat betere briefings schrijven geen onoverkomelijke taak is. Met een paar dagen training kan je dat zelfs snel leren. En in dat opzicht kunnen de UBA, de ACC of onze vrienden van PitchPoint een waardevolle hulp zijn... We komen zeer binnenkort op dit onderwerp terug met onze partners van Agency of the Year.

Archief / BRANDS