Fr

MEDIA

Naar de oprichting van een Europese federatie voor het beheer van naburige rechten

Dinsdag 26 Juli 2022

Dit is althans wat Jean-Marie Cavada, voorzitter van de collectieve beheersorganisatie Droits voisins de la presse (DVP) in Frankrijk, suggereert in een interview met de Nouvel Economiste. "Sinds enkele maanden zitten we aan tafel met verschillende Europese persorganisaties, die mij hebben doen inzien dat wij een pioniersrol hebben", legt hij uit. Het doel van deze vereniging is te voorkomen dat artikel 15 van de richtlijn op het gebied van auteursrecht in de Europese Unie op uiteenlopende redenen door de lidstaten wordt aangewend, maar ook om "de juridische, economische en technologische middelen van de uitgevers te versterken". "Het delen van deze gemeenschappelijke middelen zal ons in staat stellen te komen tot het reële niveau van waardecaptatie door de platformen, hetgeen de basis zal vormen van onze onderhandelingsdiscussies", aldus nog Jean-Marie Cavada.

 

Archief / MEDIA